Artykuł

PKEE: Polacy czują się bezpiecznie, jeśli chodzi o rynek energii elektrycznej – ponad 70% badanych nie miała żadnych obaw z tym związanych

Badania

Niemal 3/4 Polaków czuje się bezpiecznie na rynku energii elektrycznej – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej przez agencję badawczą YOTTA. Dzięki zaangażowaniu spółek energetycznych w procesy transformacji energetycznej, a także działaniom rządu w tym obszarze, Polacy nie mają obaw związanych z sytuacją na rynku energii.

Wyniki badania pokazują, że skala inwestycji spółek w kontekście transformacji energetycznej, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, jest zauważana przez Polaków. Zdaniem większości z nich kluczowe w tym zakresie działania, które zapewnią nam bezpieczeństwo, to budowa elektrowni jądrowej (tego zdania jest 66% badanych) oraz elektrowni wiatrowych na lądzie i morzu – wskazało na nie aż 64% badanych. Filarem bezpieczeństwa energetycznego Polski jest, zdaniem ankietowanych, również fotowoltaika (wskazywało na nią 61% ankietowanych), a także elektrownie wodne, na które wskazał co 6. badany.

Transformacja energetyczna to klucz do przyszłości, zarówno w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, jak i stabilnych cen prądu. Wyniki przeprowadzonego przez nas badania jasno wskazują na to, że Polacy doceniają działania prowadzone przez rząd i spółki energetyczne w tym zakresie i dzięki nim czują się bezpiecznie jeśli chodzi o rynek energii – mówi Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Badani widzą również istotną rolę Polaków w zapewnieniu nam wszystkim bezpieczeństwa energetycznego. Na pytanie o to, co możemy zrobić, by wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne Polski, aż 76% badanych wskazało oszczędzanie energii, a zdecydowana większość (61%) wskazuje na wymianę starych urządzeń na nowe – energooszczędne. Co trzeci badanych za element budowania własnego bezpieczeństwa energetycznego uważa montaż paneli fotowoltaicznych, a 3/10 Polaków za istotne uznaje popularyzowanie wśród znajomych informacji na temat odnawialnych źródeł energii.

Racjonalne korzystanie z energii elektrycznej, wymiana starych urządzeń na nowe i dzięki temu bardziej energooszczędne, to kluczowe przekazy kampanii „Liczy się energia”, którą jako PKEE prowadziliśmy przez wiele ostatnich miesięcy. Dlatego bardzo cieszą nas tak wysokie wyniki w zakresie świadomości działań, które każdy z nas może podjąć, by oszczędzać energię, a co za tym idzie – płacić mniejsze rachunki i pozytywnie wpływać na bezpieczeństwo energetyczne Polski – dodaje Maciej Maciejowski.