Artykuł

PKEE: Jak płacić 10 proc. mniej za prąd?

Ceny energii

Aby ochronić odbiorców energii elektrycznej przed skutkami wzrostu cen prądu, rząd wprowadził Tarczę Solidarnościową, która zakłada zamrożenie cen energii w 2023 roku na poziomie stawek z 2022 roku do ustalonego limitu. Dodatkowo możliwe jest zmniejszenie rachunków za prąd o 10 proc., jeśli zużycie energii w gospodarstwie domowym w okresie od 1.10.2022 do 31.12.2023 r. będzie o 1/10 mniejsze względem tego samego okresu w 2022 r.

W 2022 r. z pewnością wielu z nas zauważyło skok cen energii elektrycznej spowodowany m.in. stale rosnącymi kosztami zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz wzrostem cen surowców wywołanym wojną w Ukrainie. Polski rząd podjął działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu wzrostu rachunków za prąd, wprowadzając Tarczę Solidarnościową. Jaki wynika z obliczeń PGE Obrót[1], pozwoli to zaoszczędzić od 2 000 do nawet 3 000 zł na rachunkach za energię elektryczną. Ulgę otrzymać mogą rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny, rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami, a także pozostałe gospodarstwa domowe oraz właściciele działek ROD.

Jak zmniejszyć opłaty za prąd o dodatkowe 10 proc.?

Kolejnym ważnym rozwiązaniem rządowej Tarczy Solidarnościowej jest możliwość uzyskania 10 proc. upustu pod warunkiem ograniczenia zużycia energii w gospodarstwie domowym o 1/10 w okresie od 1.10.2022 do 31.12.2023 r. w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim. Spełnienie tych założeń pozwoli na 10-procentową obniżkę rachunków, które zostaną rozliczone w 2024 roku.

Zmniejszenie opłat za prąd o 10 proc. połączone z zamrożeniem cen energii elektrycznej przez rząd, pozwala na redukcję rachunków za prąd o nawet kilkadziesiąt procent. Jest więc to dodatkowa motywacja dla konsumentów, by optymalizowali korzystanie z urządzeń elektronicznych i mądrze dysponowali energią.

– Tarcza Solidarnościowa to rozwiązanie, dzięki któremu Polacy w zdecydowanie mniejszym stopniu odczują skutki globalnego kryzysu energetycznego. Bonus w postaci 10 proc. upustu, to pewnego rodzaju dodatkowa nagroda dla osób, które w swoim codziennym życiu wdrożyły proste zmiany mające na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i podchodzą do gospodarowania prądem w sposób odpowiedzialny. To z kolei nie musi oznaczać drastycznej zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń. Warto poznać proste wskazówki dotyczące domowego oszczędzania energii elektrycznej, które dostępne są na stronie internetowej www.liczysieenergia.pl. Zachęcamy również do zapoznania się z zasadami rządowej Tarczy Solidarnościowej, ponieważ w niektórych przypadkach dla uzyskania większego limitu zużycia prądu, należy przekazać swojemu sprzedawcy energii elektrycznej stosowne oświadczenie mówi Magda Smokowska, doradca w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej.

[1] Oszczędności i szacowane rachunki gospodarstw domowych brutto przy założeniu zużycia energii elektrycznej na poziomie limitu odpowiednio 3000 kWh, 2600 kWh i 2000 kWh (obliczone na podstawie danych z rachunków klientów PGE Obrót).