Artykuł

PKEE Energy Day – ważne wydarzenie w Brukseli poświęcone transformacji energetycznej

Badania

Autor: PKEE

Polski Komitet Energii Elektrycznej – największe polskie stowarzyszenie sektora energetycznego – zorganizował w Brukseli wydarzenie z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, europarlamentarzystów i gości reprezentujących organizacje międzynarodowe, misje dyplomatyczne i branżę energetyczną.

Celem było pokazanie sukcesów Polski w transformacji energetycznej oraz perspektyw i wyzwań stojących przed naszym krajem w tej dziedzinie.

„Obecnie znajdujemy się w punkcie zwrotnym dla europejskiego sektora energetycznego. I choć musimy sobie poradzić z tymi nowymi, nadzwyczajnymi okolicznościami, to główny kierunek pozostaje niezmienny – Europa nie zrezygnuje ze swojej drogi do neutralności klimatycznej” – tłumaczyli organizatorzy PKEE Energy Day.

W debacie brali udział również przedstawiciele polskich firm energetycznych, które należą do Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

„Członkowie PKEE prowadzą wiele inwestycji w całej Polsce. Wszystkie cztery spółki energetyczne są skoncentrowane na tym, aby osiągać cele zwiększenia OZE w miksie energetycznym. Są jednak priorytety, bez których nie będą mogły tego zrobić” – stwierdziła Wanda Buk, wiceprezes PGE, która wskazała:

„Pierwszym z nich jest elastyczny system elektroenergetyczny – obecnie każdy kraj musi się skupić na tym aspekcie, tak aby w kwestiach energetycznych nie być zależnym od sąsiada. Drugą kluczową kwestią jest stabilny rynek, który zapobiegnie nierentowności inwestycji w sektorze. Trzecim jest sprawiedliwa transformacja, która jest najbardziej istotna z punktu widzenia Polski – potrzebujemy bowiem zrozumienia naszych potrzeb w drodze ku neutralności klimatycznej”.

„Spróbujmy znaleźć rozwiązania, które będą efektywne, bezpieczne i rozwojowe dla wszystkich krajów Unii Europejskiej i całego europejskiego sektora energetycznego” – mówił Paweł Szczeszek, prezes TAURONA.

„Bezpieczeństwo i suwerenność energetyczna to podstawa niepodległości i rozwoju gospodarczego państw i narodów” – tłumaczyła Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

„Celem polskiego rządu jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnej konsekwentnej redukcji emisji. Energetyka jądrowa i modernizacja sieci są koniecznością” – dodała.