Artykuł

Pierwsza koncesja prezesa URE udzielona hybrydowej instalacji OZE

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Instalacja „Gaj Oławski 5 AHE” jest pilotażowym projektem wykonanym w technologii Agro-Hydro-Energy opracowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Energetyczny Klaster Oławski. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił pierwszej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii.

W komunikacie URE poinformowano, że AHE jest przenośnym i modułowym systemem pozwalającym na jednoczesne prowadzenie działalności rolnej oraz produkcję energii.

„Konstrukcja AHE umożliwia prowadzenie upraw, nad którymi na wysokości sześciu metrów ułożone są ogniwa fotowoltaiczne. Do produkcji energii wykorzystywane są również turbiny wiatrowe. Energia z instalacji tego typu może być wykorzystywana m.in. do bezemisyjnego prowadzenia prac agrotechnicznych” – podkreślono.

Przypomniano również: „nowe brzmienie definicji hybrydowej instalacji OZE zostało wprowadzone w zeszłorocznej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie 1 października 2023 r. Określono w niej nowe parametry, które powinna spełniać tego rodzaju instalacja”.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, hybrydowa instalacja OZE to wyodrębniony zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z przynajmniej dwóch rodzajów odnawialnych źródeł, które różnią się rodzajem oraz charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii, w którym także:
– żadne z urządzeń wytwórczych nie ma mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 80 proc. łącznej mocy zainstalowanej tego zespołu;
– wyprowadzenie mocy do sieci elektroenergetycznej następuje przez urządzenie transformujące energię do warunków niezbędnych do jej wykorzystania;
– zainstalowano magazyn energii, za pomocą którego do sieci wprowadza się co najmniej 5 proc. rocznego wolumenu energii wygenerowanej przez tę instalację, bez uwzględnienia energii pobranej z sieci.