Artykuł

PGE Polska Grupa Energetyczna – spółka świadoma klimatycznie

Badania

Autor: PKEE

W wyniku przeprowadzenia Badania Świadomości Klimatycznej Spółek (Corporate Climate Crisis Awareness study – CCA) PGE Polska Grupa Energetyczna uzyskała tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie 2023”.

Badanie świadomości klimatycznej spółek przeprowadzono na podstawie treści raportów niefinansowych za rok 2022.
„Jednym z działań mających na celu podniesienie poziomu przejrzystości informacyjnej spółek w kontekście kwestii środowiskowych były wydane w 2017 r. wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące raportowania zagadnień klimatycznych. Fundacja Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas postanowiły sprawdzać co roku, jak te wytyczne są stosowane w praktyce” – podała spółka.

PGE uzyskała 8,33 punktu na 10 możliwych i uplasowała się na 17. miejscu spośród 152 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie” zasługują tylko te, które raportują przynajmniej 70 proc. ocenianych treści.

„Umiejętność zarządzania organizacją w zamieniającym się świecie i ograniczanie wpływu na środowisko naturalne są kluczowe dla naszych inwestorów i klientów. Leżąca u podstaw naszej strategii świadomość klimatyczna, a także odpowiedzialna społecznie i otwarta komunikacja, pozwalają na budowanie zaufania oraz długoterminowej wartości grupy”podkreślił Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W 2023 r. spółki z sektora Paliwa i Energia osiągnęły w badaniu CCA średnio 7 punktów, wobec 8,33 pkt Grupy PGE.
Natomiast średni wynik wszystkich spółek w badaniu wyniósł 4,02 na 10 możliwych punktów. 16% spółek nie uzyskało żadnych punktów (rok temu było to 34%).

Szczegóły badania CCA można znaleźć TUTAJ
https://www.seg.org.pl/projekty/badanie-swiadomosci-klimatycznej-cca