Artykuł

OZE w elektroenergetyce. Nie tylko produkcja ciepła i energii elektrycznej

elektrociepłownia Elbląg

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

elektrociepłownia Elbląg

„Zielony wodór”, kogeneracja, współpraca w portem morskim… Energa Kogeneracja z Grupy ORLEN realizuje na terenie elbląskiej elektrociepłowni szereg inicjatyw rozwojowych. „Pozwolą one poszerzać działalność spółki w obszarze OZE oraz poza główną działalnością, czyli produkcją ciepła i energii elektrycznej” – zapewnia spółka.

Z informacji przekazanych przez Energa Kogeneracja (EKO) wynika, że w elbląskiej elektrociepłowni nadchodzi czas sporych zmian, które pozwolą na lepsze wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa.

„Jedną z inicjatyw są prace nad wykorzystaniem nowych paliw w kogeneracyjnym bloku biomasowym BB20p, który obecnie może spalać jedynie pelety. Użycie innych rodzajów biomasy zwiększy podaż dostępnego paliwa, a tym samym umożliwi obniżenie jego kosztów” – przekazano.
Pojawił się pomysł wykorzystania odpadów komunalnych jako paliwa frakcji biodegradowalnej, precyzyjnie wyodrębnionych z odpadów zmieszanych.

„Wstępne analizy wykazały, że odpowiednio przygotowana w specjalnej instalacji mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów, frakcja ta posiada bardzo dużą wartość opałową (wynosi ok. 13 MJ/kg surowca) i wysoki udział biomasy w masie całkowitej. Wykorzystanie takiego surowca może być obiecującym uzupełnieniem miksu paliwowego w bloku biomasowym BB20p” – podkreślono.

To w konsekwencji może nie tylko obniżyć koszty, ale również zwiększyć wyprodukowanie ok. 10%  energii cieplnej wytwarzanej przez blok BB20p. Warunkiem wdrożenia tego projektu jest jednak formalne potwierdzenie, że frakcja biodegradowalna nie będzie mieć statusu odpadu.

To nie koniec pomysłów na innowacje. Wśród realizowanych projektów jest modułowa instalacja ogniw paliwowych, której zadaniem jest wytwarzanie tzw. „zielonego wodoru” w oparciu o parę wodną ze wspomnianego już kogeneracyjnego bloku biomasowego BB20p.

„Pilotażowa instalacja działa od grudnia 2022 roku, a jej łączna moc to 10 kW. Składa się na nią stos odwracalnych stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych, pracujących w trybie elektrolizera, wytwarzającego wodór i tlen. Może też jednak pracować w trybie odwracalnym, czyli produkować energię elektryczną i ciepło poprzez utlenianie zmagazynowanego uprzednio wodoru” – wyjaśnia Energa Kogeneracja.

Projekt realizowany przez Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk im. Roberta Szewalskiego oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya, w przyszłości może być wykorzystany nie tylko w Elektrociepłowni Elbląg, ale docelowo w innych przedsiębiorstwach.
Jest także szansa świadczenie usług przeładunkowych dla Portu Morskiego w Elblągu, po oddaniu do użytku kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. EKO posiada szereg atutów logistycznych: place składowe, elektrociepłownię blisko nabrzeża rzeki Elbląg i drogi ekspresowej S7 oraz dostęp do transportu kolejowego i wodnego.