Artykuł

Operacja „Przyjazna Energia-22”

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Na terenie całego kraju cyklicznie prowadzone są ćwiczenia w ramach operacji „Przyjazna Energia-22”. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej – we współpracy z PGE, TAURON Dystrybucja, Energa Operator oraz Enea – szkolą się na wypadek konieczności awaryjnego zasilania w energii elektrycznej.

„Ćwiczenia odbyły się już w kilku lokalizacjach i będą nadal realizowane, kolejno w województwach i miejscowościach wskazywanych przez przedstawicieli administracji publicznej oraz właściwe zakłady energetyczne. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę rejony, które są najbardziej zagrożone prawdopodobieństwem wystąpienia długotrwałych przerw w dostępie do energii elektrycznej” – tłumaczy major Witold Sura, rzecznik Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

Podczas szkoleń, które odbywają się na terenie całego kraju, symulacje awaryjnego zasilania w energię elektryczną prowadzone są przy współpracy m.in. z PGE S.A., Tauron Dystrybucja S.A., Energa Operator S.A. oraz Enea S.A.
W ich trakcie Terytorialsi wykorzystują Kontenerowe Elektrownie Polowe.

KEP-900 składa się z trzech zespołów spalinowo-elektrycznych o mocy 2 x 250 KW i 1 x 400 kW. Elementy mogą działać połączone razem, ale w przypadku mniejszego zapotrzebowania dostawy energii również osobno. Do ich obsługi są delegowani żołnierze, którzy ukończyli specjalistyczne kursy i posiadają uprawnienia SEP. Co ważne pod nadzorem doświadczonych operatorów elektrownia może działać nieprzerwanie przez tygodnie, a nawet miesiące.

„Przyjazna Energia-22” to kolejne tego typu ćwiczenia, które przygotowują żołnierze WOT do obrony i wsparcia lokalnych społeczności.
„Terytorialsi szkolą się i nabierają doświadczeń od specjalistów, którzy posiadają ogromną wiedzę w zakresie energetyki i działań na wypadek sytuacji kryzysowych. Ćwiczenia mają na celu sprawdzić zdolności osobowe i sprzętowe do niesienia wsparcia społeczności lokalnych, na wypadek przerwy w dostawie energii” – wyjaśnia major Sura.