Artykuł

Ogromne wsparcie PGE dla polskich rodzin. Cel: ochrona przed wzrostem rachunków za energię

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

„Jako spółka odpowiedzialna społecznie i zapewniająca bezpieczeństwo energetyczne milionom Polaków, aktywnie włączamy się w działania rządowe zmierzające do obniżania rachunków za energię” – podkreślił Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jak podała spółka, tylko w pierwszym kwartale 2023 roku odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen (lub tarczę solidarnościową) wyniósł około 2,32 mld złotych, a w całym bieżącym roku kwota może wynieść nawet 10 mld złotych.

„Polski Pakt Energetyczny to całe spektrum działań, które podejmujemy, by Polacy zarówno teraz, jak i w przyszłości, mieli stabilne ceny energii i zagwarantowane bezpieczeństwo. Od początku kryzysu energetycznego wprowadzaliśmy działania osłonowe mające chronić naszych obywateli” – przypomniał wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

Równocześnie zapewnił, że taka polityka będzie kontynuowana, a jednocześnie realizowane zadanie transformacji sektora energetycznego w kierunku taniej, pewnej i czystej energii z atomu wspomaganego przez OZE.
„Wiodącą rolę w tym procesie odgrywają spółki Skarbu Państwa” – dodał Sasin podczas wspólnej konferencji z prezesem PGE.

„Jako spółka odpowiedzialna społecznie i zapewniająca bezpieczeństwo energetyczne milionom Polaków, aktywnie włączamy się w działania rządowe zmierzające do obniżania rachunków za energię. 10 mld złotych jakie w 2023 roku PGE przekaże na funkcjonowanie tarczy solidarnościowej to realne wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i stabilizacji finansowej rodzin, przedsiębiorstw i instytucji wrażliwych. Dzięki zamrożeniu cen energii roczne oszczędności przeciętnej rodziny mogą wynieść nawet 3000 złotych” – wyjaśnił Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W specjalnym komunikacie spółka przypomniała, że w 2023 roku każde gospodarstwo domowe w Polsce może skorzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej na poziomie cen z 2022 roku do wskazanych poziomów.

„Wszystkie gospodarstwa domowe mają zamrożone stawki do progu zużycia, który wynosi 2 000 kWh, bez konieczności realizowania żadnych dodatkowych formalności. Jeśli w danym gospodarstwie jest osoba z niepełnosprawnością, wówczas limit zużycia wynosi 2 600 kWh. W przypadku rolników oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny, limit ten to 3 000 kWh” – informuje PGE.

W dwóch ostatnich sytuacjach wymagane jest złożenie do końca czerwca 2023 roku oświadczenia potwierdzającego prawo do zwiększonego limitu. Oświadczanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta sprzedawcy energii, poprzez stronę internetową, platformę ePUAP lub listownie. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie:
https://www.gkpge.pl/dla-domu/oszczedzasz-2000

Od 22 maja 2023 roku PGE uruchamia kampanię w ramach której informować będzie o udziale w realizacji rządowej tarczy solidarnościowej, a także przypominać o możliwości korzystania z zamrożenia en energii dla gospodarstw domowy, przedsiębiorstw i instytucji wrażliwych.