Artykuł

Odbiorcy mogą zmienić sprzedawcę energii. Warto jednak przestrzegać kilku zasad

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Tylko przez pierwsze dwa miesiące tego roku 8,4 tysiąca odbiorców energii elektrycznej – indywidualnych i biznesowych – zmieniło sprzedawcę prądu. Urząd Regulacji Energetyki wskazuje, jakie były tego najczęstsze przyczyny. Przygotował także poradnik, co należy sprawdzić, zanim podpiszemy nową umowę.

Z najnowszego komunikatu URE wynika, że w styczniu i lutym br. sprzedawcę prądu zmieniło ponad 4,4 tysiąca odbiorców indywidualnych (grupy G), a w grupach biznesowych (A,B,C) blisko 4 tys. odbiorców zdecydowało się na taki krok.

„Natomiast od 2007 r. – tj. od czasu, gdy jako klienci mamy taką możliwość – sprzedawcę prądu w naszym kraju zmieniło blisko 978 tys. odbiorców, z czego 744,8 tys. to odbiorcy w gospodarstwach domowych (w grupach taryfowych G), a prawie 234 tys. to odbiorcy w grupach taryfowych A, B i C” – wyjaśnia Urząd Regulacji Energetyki.
Zwraca uwagę, że odbiorcy w gospodarstwach domowych decydują się na zmianę sprzedawcy, mimo wprowadzenia w tym roku przez ustawodawcę szczególnych rozwiązań dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

Z ofert wolnorynkowych, czyli tych, których cenniki nie podlegają zatwierdzeniu przez prezesa URE, korzysta już blisko 40 proc. klientów w gospodarstwach domowych w naszym kraju (ok. 6 mln).
Jakie są główne przyczyny zmian dostawców prądu? Kilka głównych czynników: poziom świadomości klientów i ich motywacja do zmiany, a także łatwość dokonania zmiany (brak skomplikowanych procedur) oraz dostępność konkurencyjnych ofert na rynku.

Masz wybór. Wybieraj świadomie
Niestety, URE zwraca uwagę, że prawo do zmiany sprzedawcy jest jednym z podstawowych praw konsumenta, a zarazem ważnym elementem wzmacniania konkurencji na rynku, ale wraz z rosnącą liczbą sprzedawców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe.
Dlatego zanim złożymy podejmiemy ostateczną decyzją i złożymy podpis pod umową, należy bardzo dokładnie zapoznać się z jej treścią.

Należy zwracać uwagę m.in. na następujące warunki umowy – poza samą ceną energii elektrycznej:
– czy oprócz sprzedaży energii elektrycznej oferta zawiera dodatkowe usługi i związane z tym opłaty,
– na jaki okres zawierany jest kontrakt,
– na jakich zasadach będzie odbywać się rozliczenie po upływie okresu obowiązywania oferty,
– jakie są warunki wypowiedzenia (czy są przewidziane opłaty za wcześniejsze wypowiedzenie umowy)na jakich zasadach będzie odbywać się rozliczenie po upływie okresu obowiązywania oferty.

Zanim zawrzesz umowę z nowym sprzedawcą ZAWSZE:
– zastanów się, czy ta oferta jest dla Ciebie korzystna,
– dokładnie przeanalizuj wszystkie dokumenty, w tym umowę, przed ich podpisaniem,
– upewnij się czy na przedstawionych dokumentach, ofertach lub umowach widnieją dane firmy, której przedstawicielem jest sprzedawca.

„PAMIĘTAJ! Nie daj się oszukać – od 3 lipca 2021 r. obowiązuje zakaz sprzedaży „door-to-door” wobec odbiorców w gospodarstwach domowych” – przypomina URE. – „Oznacza to, że przedsiębiorstwa energetyczne nie mogą już zawierać umów poza lokalem przedsiębiorstwa z odbiorcami w gospodarstwach domowych (np. podczas wizyty przedstawiciela w domu odbiorcy). Wprowadzanie zakazu zawierania umów sprzedaży gazu i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa nie ogranicza jednak możliwości zawarcia takiej umowy na odległość (np. telefonicznie) czy w punkcie sprzedawcy umiejscowionym np. w galerii handlowej”.

Twoje prawa:
– w przypadku zawierania umowy na odległość sprzedawca powinien poinformować Cię na piśmie o prawie odstąpienia od umowy i przekazać Ci wzór tego oświadczenia,
– możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość, tj. np. przez telefon, w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia żadnych kosztów z tego tytułu.

Szczególną ostrożność zachowaj zawsze, gdy:
– na dokumentach niewidoczne są dane firmy, którą reprezentuje,
– nie jesteś w stanie zweryfikować jaką firmę reprezentuje przedstawiciel handlowy,
– jesteś namawiany do szybkiego podpisania umowy, np. pod pretekstem promocji,
– sprzedawca obiecuje Ci niższą stawkę opłaty za energię/gaz, ale nie informuje o innych dodatkowych opłatach i karach oraz dodatkowo płatnych usługach (np. dodatkowym ubezpieczeniu),
– jesteś proszony o pokazanie ostatniego rachunku za energię/gaz (na rachunku można sprawdzić informacje o rodzajach usług i opłatach za te usługi) i dano Ci do podpisania kilka lub kilkanaście dokumentów.