Artykuł

Ochrona odbiorców energii w 2024. Sejm przyjął ustawę

Ceny energii

Autor: PKEE

Podczas czwartkowych głosowań w Sejmie, posłowie przyjęli ustawę o ochronie odbiorców energii, która ma obowiązywać przez pierwsze sześć miesięcy 2024 roku. Zgodnie z jej założeniami przedłużony zostaje mechanizm maksymalnych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto do obecnego poziomu limitu zużycia.

Do Sejmu wpłynęły dwa projekty: rządowy i poselski. Kluczowa różnica polegała na czasie objęcia ochroną. Ostatecznie przyjęty został projekt poselski.

Oznacza to, że mechanizm mrożenia cen energii obowiązywać będzie w pierwszej połowie 2024 r. Do czerwca przyszłego roku odbiorcy otrzymają gwarancję maksymalnych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto do obecnego poziomu limitu zużycia, ale pomniejszonego o 50 proc. z powodu skróconego czasu obowiązywania przepisów. Także cena maksymalna powyżej limitu zostanie zachowana – 693 zł za MWh.

Ochroną objęte pozostają również samorządy i podmioty użyteczności publicznej, a w przyjętej poprawce uwzględniono też stawkę maksymalną dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników, taką samą jak w 2023 r.

Teraz ustawa trafi do Senatu, który zajmie się nią w najbliższym czasie.