Artykuł

NSA uchylił postanowienie ws. Turowa. Prezes PGE: To bardzo dobra wiadomość

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE, PGE

Pracownicy kopalni i elektrowni Turów, mieszkańcy regionu i wszyscy Polacy mogą odetchnąć z ulgą. NSA uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, które zagrażało nie tylko funkcjonowaniu kompleksu, ale wręcz narażało bezpieczeństwo energetyczne kraju.

„Postanowienie NSA to bardzo dobra wiadomość, przede wszystkim dla Polaków, którzy mają prawo oczekiwać stabilności energetyki i utrzymania bezpieczeństwa energetycznego, opierającego się m.in. na działalności kompleksu energetycznego w Turowie. Dla mieszkańców regionu to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego i gospodarki całego regionu” – stwierdził dzisiaj prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

O sprawie pisaliśmy wielokrotnie:

https://liczysieenergia.pl/walka-o-turow-dlaczego-kopalnia-i-elektrownia-sa-tak-wazne-kluczowe-fakty/

Przypomnijmy, że 31 maja 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie wstrzymujące wykonanie decyzji środowiskowej dla Kopalni Turów. Wtedy zwracano uwagę, że kompleks energetyczny w Turowie jest kluczowym elementem struktury Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Daje gwarancje bezpieczeństwa energetycznego dla Dolnego Śląska, zapewniając ok. 7-8 proc. zapotrzebowania na energię w Polsce i dostarczając prąd do 3,7 mln gospodarstw domowych. Istnienie Kompleksu ma także krytyczne znaczenie dla transgranicznego przesyłu energii.

Zażalenie na postanowienie złożyła PGE Polska Grupa Energetyczna, ale również Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Prokuratura Krajowa. Dzisiaj rozpoznał je Naczelny Sąd Administracyjny i uchylił wcześniejsze postanowienie.

„NSA orzekł, że postanowienie wydane przez sąd niższej instancji było wadliwe i z tego powodu uchylił postanowienie wstrzymujące wykonanie decyzji środowiskowej” – podkreśla w komunikacie PGE. – „Pozytywne rozstrzygnięcie złożonego przez PGE zażalenia gwarantuje powrót do wykonalności decyzji środowiskowej. Decyzja środowiskowa jest dla planowanej inwestycji zwieńczeniem wieloetapowego postepowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W celu uzyskania decyzji środowiskowej Kopalnia Turów przygotowała m.in. obszerny raport środowiskowy, który został poddany transgranicznym konsultacjom społecznym. Konsultacje raportu zakończyły się podpisaniem w 2019 r. przez Czechy i Niemcy protokołów z uzgodnień. W trakcie konsultacji oceniony został wpływ Kopalni Turów na każdy komponent środowiska oraz wskazano środki, które Kopalnia Turów zobowiązuje się podjąć aby maksymalnie zminimalizować swój negatywny wpływ środowiskowy. Środki te zostały wskazane w decyzji środowiskowej i są przez turoszowską kopalnię na bieżąco realizowane.”

Prezes Wojciech Dąbrowski wyjaśnił, że:
„NSA w postanowieniu powołał się na artykuł 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z którego wynika, że również bezpieczeństwo energetyczne jest wartością konstytucyjną ponieważ stanowi jedną z gwarancji niepodległości państwa i bezpieczeństwa obywateli. NSA w uzasadnieniu postanowienia wskazał również, że argumentacja PGE została całkowicie pominięta przez Sąd pierwszej instancji”.

„Dlatego z satysfakcją przyjmujemy postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który po rozpoznaniu zażalenia PGE od postanowienia WSA w Warszawie z 31 maja 2023r. o wstrzymaniu wykonalności decyzji środowiskowej dla kopalni Turów, uchylił zaskarżone postanowienie i odmówił wstrzymania wykonalności decyzji środowiskowej” – dodał prezes PGE i Polskiego Komitetu Energii elektrycznej.