Artykuł

Nowoczesna elektrownia gazowa. Inwestycja Enei w Kozienicach

Elektrownia Kozienice

Ceny energii

Autor: PKEE

Elektrownia Kozienice

W ramach strategii „Zielona zmiana Enei” w Elektrowni Kozienice powstanie nowoczesna elektrownia gazowa. Instalacja ma zastąpić wysłużone moce węglowe. „Jest to przyszłościowe rozwiązanie, które dzięki zielonemu wodorowi pozwoli jeszcze bardziej ograniczyć emisyjność” – tłumaczył Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Strategia Rozwoju Grupa Enea zakłada „Zieloną zmianę Enei”, czyli osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Jednym z jej punktów jest właśnie projekt budowy bloków energetycznych w technologii CCGT na terenie Elektrowni Kozienice. Jak podkreślono, bloki gazowe są w tym planie niskoemisyjnym źródłem energii wzmacniającym bezpieczeństwo energetyczne i wspierającym w fazie przejściowej wytwarzanie energii z OZE.

„Bloki gazowe CCGT w Elektrowni Kozienice to jedna ze strategicznych inwestycji Grupy Enea w procesie racjonalnej transformacji naszego koncernu energetycznego. Nowoczesne instalacje będą dysponować technologią H2 Ready, co oznacza pełną możliwość współspalania wodoru” – wyjaśniał prezes Majewski.

„Elektrownia Kozienice to strategiczna jednostka w polskim systemie elektroenergetycznym, której praca stabilizuje m.in. dostawy prądu dla aglomeracji warszawskiej. Dlatego w Kozienicach potrzebne jest źródło energii elektrycznej wybudowane w oparciu o pewną i znaną technologię, jaką jest CCGT” – dodał podkreślił Lech Żak, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju Enea S.A.

Jak podkreśla spółka, budowa bloków gazowych w miejsce wysłużonych bloków węglowych klasy 200 MW, to szereg korzyści dla lokalnej społeczności, w tym również przedłużenie funkcjonowania Elektrowni Kozienice poza horyzont planowanej eksploatacji węglowego bloku B11. Elektrownia jest nie tylko głównym miejscem pracy, ale też płatnikiem podatków oraz wsparciem dla lokalnej społeczności. Inwestycja Grupy Enea w CCGT w Kozienicach to też szybsza realizacja budowy stabilnego źródła energii – w porównaniu m.in. z technologiami przyszłości, jakimi są instalacje oparte o modułowe reaktory jądrowe (SMR).

„Rozważana przez Eneę koncepcja zakłada dwa warianty inwestycji: budowę dwóch bloków, każdy o mocy ok. 1100 MW lub trzech – o jednostkowej mocy ok. 700 MW. Finalny wybór wariantu technologicznego nastąpi w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego” – podała Enea.