Artykuł

Nowi członkowie Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej

PKEE - Polski Komitet Energii Elektrycznej

Warto wiedzieć

Autor: PKEE

PKEE - Polski Komitet Energii Elektrycznej

Dariusz Marzec prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, został powołany na stanowisko prezesa Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE). Natomiast Marcin Laskowski wiceprezes zarządu ds. regulacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej będzie pełnił funkcję wiceprezesa Rady Zarządzającej stowarzyszenia.

Dariusz Marzec jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, z tytułem Magister Organizacji i Zarządzania.
W latach 2013-2016 był związany z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju. Był m.in. odpowiedzialny za przygotowanie i nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Grupy PGE na lata 2014-2020 oraz Programu Inwestycyjnego Grupy PGE. Dodatkowo pełnił funkcje Przewodniczącego Rad Nadzorczych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A. oraz PGE EJ1 Sp. z.o.o., a także Członka Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.
W latach 2009-2013 pracował w KPMG Advisory Sp. z o.o. jako Dyrektor odpowiedzialny za obszar energetyki w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz usługi tej firmy w zakresie doradztwa finansowego i strategicznego dla przedsiębiorstw sektora energetycznego w Polsce.
Przeprowadził i nadzorował szereg transakcji i projektów w sektorze elektroenergetycznym.

Wcześniej, w latach 2005-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji w Unipetrol a.s. (Republika Czeska), odpowiadając m.in. za przygotowanie i wdrożenie strategii inwestycji i restrukturyzacji organizacyjnej oraz nadzór nad projektami M&A w grupie. W latach 2004-2005 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w rządzie Marka Belki. W latach 1995-2004 pracował na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych firmach doradczych Pricewaterhouse Coopers (2001-2004 i 1995-2000) oraz Arthur Andersen Poland (2000-2001).W latach 2019-2024 członek Zarządu ds. Ekonomicznych w spółce Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Marcin Laskowski od kilku lat w ramach Polskiej Grupy Biogazowej będącej obecnie częścią francuskiego koncernu Total Energies przygotowuje oraz realizuje projekty w obszarze OZE. W Polskiej Grupie Biogazowej pełni funkcję Prezesa PGB Inwestycje Sp. z o.o., SPV a także Wiceprezesa PGB Serwis Sp. z o.o.. Jako Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR) prowadzi działania w na rzecz rozwoju regulacji prawnych mających na celu rozwój energetyki, w tym OZE.

Przez szereg lat był odpowiedzialny jako Dyrektor Departamentu Inwestycji w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych za rozwój krajowej sieci przesyłowej, w tym brał czynny udział w tworzeniu regulacji prawnych dedykowanych elektroenergetyce. Był odpowiedzialny m.in. za Projekt elektroenergetyczny Polska-Litwa współfinansowany środkami UE oraz budowę i rozbudowę sieci przesyłowej na EURO 2012.
Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz MBA Executive, certyfikowany Project Manager, posiadający certyfikaty International Project Management Association. Od 24 lat specjalizuje się w rozwoju infrastruktury energetycznej.