Artykuł

Nowa platforma cyfrowa Taurona – szczególnie ważna dla firm

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Platforma Obsługi Produktów TAURONA pozwoli klientom biznesowym na zakup energii elektrycznej indeksowanej cenami giełdowymi, ale również obsługę kontraktów na zakup energii ze źródeł odnawialnych oraz innych produktów dla biznesu.

„Systematycznie rozwijamy cyfrowe kanały obsługi firm i instytucji, stawiając na wielokanałowość obsługi klientów biznesowych i ich automatyzację. Rosnąca świadomość klientów wpływa na wzrost wymagań w zakresie oferowanych produktów oraz szybkości i jakości obsługi, dlatego wdrażamy nowoczesne rozwiązania, takie jak nowa Platforma Obsługi Produktów TAURONA”tłumaczy Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.
Równocześnie wskazał na skalę przedsięwzięcia: „Szacujemy, że tylko w najbliższym roku obsłuży ona około 5 000 gigawatogodzin energii elektrycznej dla naszych klientów biznesowych”.

Jak wyjaśnia spółka, w początkowej fazie Platforma Obsługi Produktów TAURONA przeznaczona jest do obsługi produktów giełdowych, takich jak Giełdowa Wycena Energii, Giełdowa Wycena Gazu i Giełdowa Wycena Praw Majątkowych.

„Nowoczesna platforma umożliwia między innymi składanie zgłoszeń zakupu przez klientów biznesowych w różnych trybach udostępnianych przez TAURON. Usprawni również pozyskiwanie informacji o statusie zakontraktowania oraz ułatwi komunikację i dostęp klientów do aktualnie obowiązujących dokumentów” – podkreślono w komunikacie.

„Nowa platforma obsługowa to zaawansowany system informatyczny przygotowany z myślą o klientach biznesowych. W łatwy i intuicyjny sposób umożliwia on samodzielną obsługę produktów, w których cena jest wyliczana na podstawie notowań giełdowych. Dzięki temu narzędziu, każdy z klientów może łatwo składać zgłoszenia zakupu energii elektrycznej, paliwa gazowego lub praw majątkowych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu” tłumaczy Tomasz Lender, wiceprezes zarządu TAURON Sprzedaż.

Dzięki nowej platformie TAURONA przedsiębiorcy mogą liczyć na wymierne korzyści.

„Korzystający z produktów giełdowych mogą w szybki sposób decydować o momencie zakupu energii elektrycznej śledząc jej bieżącą, rynkową wartość. Dzięki temu w przypadku spadku cen w notowaniach na rynku hurtowym, firma może zakupić prąd w niższych cenach” – zaznacza Tauron.

W kolejnych miesiącach Platforma Obsługi Produktów TAURONA umożliwi także obsługę produktów z linii ekologicznej, takich jak EKO Premium, który gwarantuje pozyskanie przez klienta energii w 100 procentach wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii, czyli w elektrowniach wodnych, farmach wiatrowych lub instalacjach fotowoltaicznych.