Artykuł

Nowa „opłata ekologiczna” obejmie instalacje fotowoltaiczne? MKiŚ: to nieprawda!

Ceny energii

Autor: PKEE

„Nie są prowadzone żadne prace w tym zakresie” – kategorycznie stwierdziło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W ten sposób resort odniósł się do medialnych spekulacji o rzekomych pracach dotyczących obowiązku rejestracji mikroinstalacji prosumenckich oraz objęciu ich opłatą ekologiczną. MKiŚ podkreśla, że takie doniesienia są nieprawdziwe.

W ostatnich latach nie brakowało rządowych inicjatyw wspierających dalszy i zrównoważony rozwój OZE, w tym fotowoltaiki.

„Dynamiczny rozwój energetyki prosumenckiej pokazuje ogromne zainteresowanie najszybciej rozwijającą się technologią OZE w Polsce. Dzięki programom dotacyjnym takim jak Mój Prąd, Czyste Powietrze czy Energia dla Wsi realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) dostęp do energii pozyskiwanej ze słońca stał się możliwy dla prawie 1,3 mln prosumentów, którzy podjęli działania na rzecz samodzielnego wytwarzania energii na własne potrzeby, obniżając tym samym własne rachunki za energię” – przypomina Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

I dodaje: „Dzięki temu moc prosumenckich mikroinstalacji PV osiągnęła ponad 9,7 GW. Łącznie moc zainstalowana w fotowoltaice to dziś ponad 14,2 GW. Dla porównania na koniec 2015 r. takie instalacje przyłączone do sieci elektroenergetycznych miały zaledwie 0,1 GW, natomiast liczba prosumentów w Polsce oscylowała wokół 4 tys.”

Resort przypomina również, że od 1 kwietnia 2022 r. działa nowy system rozliczeń prosumentów – tzw. net-billing, który zapewnia dalszy rozwój energetyki obywatelskiej w Polsce i jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych. „Wprowadzona została także instytucja „prosumenta zbiorowego i wirtualnego”, co stworzyło warunki do tego, by osoby, które zamieszkują budynki wielorodzinne również mogły stać się prosumentami, co dotyczy nawet 13 mln gospodarstw domowych” – czytamy w komunikacie.

Równie ważnych działań wspierających inwestycje w instalacje fotowoltaiczne było znacznie więcej, a planowane są kolejne. Choćby rozwiązania zawarte w procedowanej obecnie w Sejmie nowelizacji ustawy o OZE m.in. zwiększenie limitu z 50 do 150 kW mocy instalacji PV, dla której wymagane jest pozwolenia na budowę, a także wprowadzenie definicji prosumenta lokatorskiego.

Dlatego Ministerstwo Klimatu i Środowiska stanowczo zareagowało na niepokojące spekulacje medialne:
„Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że pojawiające się doniesienia medialne dotyczące prac nad rozwiązaniami dotyczącymi obowiązku rejestracji mikroinstalacji prosumenckich oraz objęciu ich opłatą ekologiczną są NIEPRAWDZIWE. Nie są prowadzone żadne prace w tym zakresie”.