Artykuł

Nowa farma fotowoltaiczna TAURONA – po raz pierwszy w formule cable pooling

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

 W 2025 r. prąd popłynie z farmy fotowoltaicznej Postomino, która jest nowym projektem TAURONA. Ta inwestycja będzie szczególna, bo po raz pierwszy zastosowana zostanie formuła cable pooling.

Kilka danych o nowym przedsięwzięciu TAURONA: farma fotowoltaiczna zlokalizowana jest w gminie Postomino (woj. zachodniopomorskie); będzie się składać z 135 tysięcy sztuk paneli, każdy o mocy 665 Wp. Zgodnie z planem, pierwsza energia elektryczna z tej elektrowni popłynie w 2025 roku.

„Elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe będą odgrywać kluczową rolę w miksie wytwórczym TAURONA po 2030 roku. Łącznie z farmą Postomino w budowie mamy trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 200 MW i pięć farm wiatrowych o mocy ponad 160 MW”podkreślił Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.
I tłumaczy: „Duże możliwości w rozwoju OZE daje współdzielenie przyłącza tzw. cable pooling. Połączenie źródeł OZE w tej formie może przełożyć się na optymalizację wykorzystania mocy przyłączeniowych źródeł oraz większą rentowność inwestycji”.

Bo farma Postomino będzie pierwszym projektem TAURONA realizowany właśnie w formule cable pooling – zostanie przyłączona do istniejącej już farmy wiatrowej w Marszewie.
„Zgodnie z przewidywaniami, energia wyprodukowana przez farmę pokryje zapotrzebowanie na prąd 46 tysięcy gospodarstw domowych. Jeszcze w tym roku rozpocznie się realizacja pierwszego etapu inwestycji o mocy 80 MW, do końca pierwszej połowy 2024 roku wykonawca robót rozpocznie budowę kolejnych 10 MW” – wyjaśnia spółka.

„Zasady podłączenia OZE do sieci elektroenergetycznej w formule współdzielenia przyłącza czyli „cable pooling” zostało określone w niedawnej nowelizacji ustawy o OZE. Dzięki współdzieleniu infrastruktury przyłączeniowej i magazynom energii powstaje więcej możliwości na budowę nowych farm wiatrowych i optymalizację już pracujących źródeł OZE” – wyjaśnia Wojciech Więcławek, prezes TAURON Zielona Energia, która jest odpowiedzialna za wykonanie projektu.
Farma wiatrowa Marszewo została oddana do użytku w 2013 roku, a następnie rozbudowana w 2015 roku. Aktualnie w elektrowni pracuje 50 turbin wiatrowych o łącznej mocy 100 MW. Roczna produkcja energii elektrycznej pozwala na pokrycie zapotrzebowania na prąd 120 tysięcy gospodarstw domowych.