Artykuł

Nieruchomość na własny użytek – świadectwo energetyczne nie będzie wymagane

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało o nowelizacji przepisów, które precyzują, że wobec nieruchomości przeznaczonych jedynie na własny użytek – nie będzie konieczne posiadanie świadectwo charakterystyki energetycznej. Sytuacja się jednak zmieni, gdy dom lub mieszkanie właściciel będzie chciał sprzedać.

Szczegółowo informowaliśmy już o zasadach wprowadzenie obowiązku posiadania przez nieruchomości świadectwa charakterystyki energetycznej.
„To dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia” – pisał serwis liczysieenergia.pl

https://liczysieenergia.pl/nowe-zasady-ws-swiadectw-charakterystyki-energetycznej-jakie-zmiany-sa-najwazniejsze/

Pojawiły się jednak wątpliwości co z nieruchomościami na własny użytek, z przeznaczeniem jedynie do celów mieszkalnych. I tego właśnie dotyczy nowelizacja przepisów, która wejdzie w życie 28 kwietnia.

„Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest i nie będzie wymagane, kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) na własny użytek i nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować” – przekazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
Od razu jednak jest zastrzeżenie, że dokument będzie musiał zostać sporządzony, gdy budynek lub część budynku (np. lokal mieszkalny lub użytkowy) będzie sprzedawany lub wynajmowany.

W nowelizacji zaznaczono również, że przekazanie świadectwa – wraz ze sprzedażą nieruchomości – musi być odnotowana w akcie notarialnym, a za niewykonanie tego obowiązku będzie grozić kara grzywny. Kupujący nie będzie mógł się zrzec prawa do otrzymania świadectwa energetycznego.

Poza tym osoba uprawniona, która sporządziła dokument, będzie zobowiązana złożyć – pod rygorem odpowiedzialności karnej – oświadczenie, że świadectwo zostało wygenerowane z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Ma to ukrócić obrót niewłaściwymi dokumentami.

Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw można sprawdzić pod adresem:

https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych