Artykuł

Największa farma fotowoltaiczna TAURONA. Kluczowy etap inwestycji już wykonany

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Docelowo ma mieć moc 100 MW i będzie największą farmą fotowoltaiczną należącą do TAURONA. Inwestycja jest już na zaawansowanym etapie – zakończono kluczowy etap, czyli instalację paneli.

„Zamontowanych zostało ponad 82,5 tys. paneli fotowoltaicznych o mocy 450 Wp każdy, co łącznie daje 37 MW. Tej wielkości farma w ciągu roku wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 50 tysięcy gospodarstw domowych” – podkreślił Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Dodał również, że rozpoczęto prace przy drugim etapie inwestycji, czyli budowy dodatkowych ok. 60 MW zainstalowanych w panelach fotowoltaicznych.

„Konsekwentnie realizujemy założenia Zielonego Zwrotu, w tej chwili budujemy cztery farmy wiatrowe i dwie fotowoltaiczne o mocy niemal 300 MW” – przypomniał prezes TAURONA.

Farma fotowoltaiczna w Mysłowicach-Dziećkowicach zostanie przyłączona do rozdzielni elektroenergetycznej 110 kV należącej do TAURON Dystrybucja, a zlokalizowanej przy Elektrowni Jaworzno.

„Linia łącząca farmę z rozdzielnią w całości prowadzona jest pod ziemią. W tym celu wykonane zostały przewierty m.in. pod nasypem kolejowym, ulicą Promienną w Jaworznie oraz rzeką Przemszą, której koryto sąsiaduje z farmą. Do tej pory ułożonych zostało 4 z 5 kilometrów kabla” – wyjaśnia spółka.

Poza tym przekazano, iż na terenie budowy trwają prace w zakresie linii niskiego i średniego napięcia, rozpoczął się montaż Systemu Ochrony Technicznej. Z końcem maja dostarczony zostanie transformator, wtedy rozpocznie się proces przyłączenia farmy do sieci elektroenergetycznej, tak by instalacja jak najszybciej mogła rozpocząć komercyjną pracę.

„Na terenie farmy zamontowano już 140 inwerterów – urządzeń odpowiadających za transformację pozyskiwanego z instalacji prądu stałego na prąd zmienny – o mocy 250 kW każdy. Trwają prace łączeniowe 10 stacji pośrednich o napięciu 0,8/20kV, budowana jest rozdzielnia Głównego Punktu Odbioru. Przekazanie do eksploatacji tej części farmy zaplanowane zostało na przełom III i IV kwartału br.” – poinformował TAURON.

Drugi etap inwestycji to działania związane w szczególności z uzyskaniem warunków zabudowy czy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Założeniem projektu budowalnego jest maksymalne wykorzystanie dostępnego terenu.

„Elektrownia, która docelowo osiągnie moc rzędu 100 MW, powstaje na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych. Farma fotowoltaiczna o takiej mocy w ciągu roku wyprodukuje ponad 105 tys. MWh energii elektrycznej. Produkcja takiego wolumenu energii ze słońca to ograniczenie emisji CO2 aż o 80 tys. ton w stosunku do generacji z konwencjonalnych bloków węglowych” – tłumaczy TAURON.