Artykuł

Najmniej awarii, najlepsza dyspozycyjność. Doskonały wynik Elektrowni Dolna Odra

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Z analizy Agencji Rynku Energii wynika, że Elektrownia Dolna Odra – należąca do grupy PGE – jest najbardziej dyspozycyjną i najmniej awaryjną spośród wszystkich elektrowni w Polsce.

Agencja Rynku Energii przeprowadziła badanie, które dotyczyło wszystkich polskich elektrowni i obejmowało m.in. weryfikację wskaźnika dyspozycyjności (AF) i awaryjności (FOR) w zeszłym roku.

Okazało się, że zdecydowanym zwycięzcą jest Elektrownia Dolna Odra – należąca do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, która w okresie 1 styczeń/31 grudzień 2022 r. została uznana przez ARE za najbardziej dyspozycyjną i najmniej awaryjną spośród wszystkich elektrowni w Polsce z blokami energetycznymi o mocach 200–299,9 MW na węgiel kamienny.

„Wskaźnik dyspozycyjności zachodniopomorskiej elektrowni w badanym okresie wyniósł 90,43% i jest najwyższy spośród wskaźników pozostałych elektrowni na węgiel kamienny z blokami energetycznymi o podobnych parametrach” – podkreślono w komunikacie. – „Elektrownia Dolna Odra w tym czasie osiągnęła wskaźnik awaryjności na poziomie 1,51%, najmniejszy spośród wszystkich weryfikowanych elektrowni, stając się tym samym najmniej awaryjnym krajowym wytwórcą energii elektrycznej”.

„Tak dobre wyniki nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez wykwalifikowanych pracowników a także bez stosowanych w Elektrowni Dolna Odra najnowocześniejszych technologii. Dzięki na bieżąco realizowanym inwestycjom utrzymaniowym, nasze bloki energetyczne cechują się wysoką dyspozycyjnością do produkcji energii, co w praktyce oznacza, że w każdym momencie są w stanie dostarczyć do systemu tyle energii, ile aktualnie potrzebuje operator systemu przesyłowego. Wysoka dyspozycyjność i niska awaryjność sprawiają, że Elektrownia Dolna Odra jest jednym z najważniejszych producentów energii elektrycznej w Polsce” – nie ukrywał satysfakcji Sylwester Chruszcz, dyrektor Elektrowni Dolna Odra.

Obecnie Elektrownia Dolna Odra dysponuje czterema blokami energetycznymi o łącznej osiągalnej mocy elektrycznej 900 MWe i cieplnej 91,15 MWt, i pełni funkcję jednostki must run, co oznacza, że jej praca wymuszona jest względami bezpieczeństwa sieciowego. Układy technologiczne elektrowni przystosowane są do świadczenia pełnego pakietu usług systemowych na rzecz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.