Artykuł

Najczęstsze nieprawidłowości przydomowych mikroinstalacji? Znane są wyniki kontroli TAURONA

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Zmiany ustawienia trybu pracy falownika i montaż dodatkowych paneli; w skrajnych przypadkach liczba paneli czterokrotnie większa niż zgłoszona we wniosku; instalacje pracujące bez zgłoszenia. To przykłady nieprawidłowości odkrytych podczas kontroli przeprowadzonej przez TAURONA w przydomowych „zielonych elektrowniach”.

Specjaliści TAURONA na bieżąco monitorują funkcjonowanie mikroinstalacji; zarówno parametry jakościowe energii elektrycznej, jak i stopień obciążenia poszczególnych elementów sieci. Celem jest poprawa współpracy z siecią elektroenergetyczną.

„Na tej podstawie można wskazać prawdopodobne występowanie mikroinstalacji o zawyżonych parametrach lub generujące energię niezgodnie z umową. To istotny problem, ponieważ instalacje te mogą powodować wyłączenia falowników u pozostałych prosumentów, a ponadto mogą być niebezpieczne” – tłumaczy Ewa Groń, rzecznik prasowy spółki TAURON Dystrybucja.

Co ważne, gdy dane pomiarowe wykazywały nieprawidłowości, to ponad 5 tysięcy właścicieli mikroinstalacji otrzymało pisma ze stosowną informacją, a zarazem instrukcją jak się pozbyć problemu. Można było również – w porozumieniu z firmą – uregulować sporne kwestie prawne, jeśli np. instalacja działała wbrew zapisom umowy.
Warto podkreślić – z tej możliwości skorzystało prawie 60 proc. klientów, do których takie pisma zostały wysłane.

„W drugim etapie firma przeprowadziła blisko 880 kontroli mikroinstalacji bezpośrednio u klientów. W ich trakcie, od sierpnia do listopada br., energetycy wykryli 466 przypadków przekroczenia mocy przez klientów. W 50 przypadkach stwierdzili również przekroczenie napięcia. Inne nieprawidłowości to nielegalne zmiany na układach pomiarowo-rozliczeniowych, a więc zmiany zabezpieczenia przedlicznikowego oraz rozplombowanie układu pomiarowego”wylicza spółka.
Podkreślając, że zmiany w układach pomiarowo-rozliczeniowych są szczególnie niebezpieczne ze względu na to, że nieuprawniona ingerencja w licznik, jego zabezpieczenia i instalację wewnętrzną klienta może powodować zwarcia, a nawet pożary.

„Sprawdzaliśmy poprawność montowanych mikroinstalacji przyłączonych do naszej sieci pod trzema względami: przekroczeń mocy zainstalowanej, przekroczeń napięcia przy równoczesnym generowaniu energii elektrycznej oraz wprowadzania energii do sieci bez zawartej umowy. W skrajnym przypadku stwierdziliśmy czterokrotnie więcej zainstalowanych paneli fotowoltaicznych niż to zostało zgłoszone, rozplombowane układu pomiarowego i zmienione zabezpieczenie przedlicznikowe z 20A na 100A” – informuje Groń.
Przykład skrajnego nadużycia. Na zgłoszeniu moc zainstalowana to było 9,9 kW (30 paneli x 0,33 kW i falownik 10 kW), a w rzeczywistości prosument zamontował 117 paneli, a falownik miał moc aż 25 kW.
W 2023 r. kontrole były prowadzone na terenie sześciu oddziałów spółki, w roku 2024 r. obejmą cały obszar działania TAURON Dystrybucji.