Artykuł

Morskie farmy wiatrowe – ważne wsparcie bezpieczeństwa energetycznego Polski

morskie fale wiatrowe

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

morskie fale wiatrowe

„Morska energetyka wiatrowa jest jednym z filarów strategii Grupy PGE” – zapewnił Paweł Śliwa, wiceprezes PGE Polska Grupa Energetyczna SA, który brał udział w konferencji „Offshore – koncesje w polskich obszarach morskich”.

„Budowa sektora morskiej energetyki wiatrowej ma kluczowe znaczenie dla stworzenia zrównoważonego miksu energetycznego i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zakończyliśmy procedurę wydawania zezwoleń na budowę morskich farm wiatrowych, która stanowi pierwszy etap w ważnym procesie kształtowania nowego sektora gospodarki” — stwierdził wiceminister Marek Gróbarczyk, inaugurując zorganizowaną przez Ministerstwo Infrastruktury konferencję „Offshore – koncesje w polskich obszarach morskich”, podsumowującą proces wydawania zezwoleń na budowę morskich farm wiatrowych.
W debacie wziął udział wiceprezes PGE Polska Grupa Energetyczna Paweł Śliwa.

„Morska energetyka wiatrowa jest jednym z filarów strategii Grupy PGE. Obecnie realizujemy 3 projekty morskich farm wiatrowych, których łączna planowana moc wynosi ok. 3,4 GW. Pierwsza z nich, Baltica2 o mocy ok. 1,5 GW przewidziana jest do uruchomienia do końca 2027 roku” stwierdził Śliwa.

„Dzięki znakomitemu przygotowaniu, PGE okazała się zwycięska w aż 5 postępowaniach pokonując znane i doświadczone spółki energetyczne z Polski i zagranicy. Wraz z otrzymanymi w tym roku kolejnymi pięcioma obszarami o łącznym potencjale około 3,7 GW, PGE dysponuje potencjałem wybudowania ponad 7 GW mocy na polskiej części morza bałtyckiego” – podkreślił Śliwa.

Ministerstwo Infrastruktury oceniło 132 wnioski, co przekłada się na dokumentację liczącą ok. 360 tys. stron. Suma mocy, jaka będzie generowana przez farmy wiatrowe, na które wydano pozwolenia we właśnie zakończonej 2. fazie offshore, to niemal 9 GW. Z kolei suma mocy w 1. i 2. fazie offshore to nawet ok. 15 GW.

„Zakończenie wydawania pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych jest odpowiedzią na potrzeby rozwoju branży offshore i budowania niezależności energetycznej Polski. Energetyka wiatrowa uzyskała należyty priorytet przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska oraz interesów innych użytkowników morza. Dzięki zaplanowaniu całego procesu, od przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego, przez dostosowanie prawa do aktualnej sytuacji, możliwe było wydanie pozwoleń optymalnie wykorzystujących potencjał Bałtyku. Pozwolenia otwierają drogę do rozwijania projektów, w których udział bierze cała branża morska” – tłumaczy Ministerstwo Infrastruktury.