Artykuł

Mity o morskich elektrowniach wiatrowych. PGE Baltica wskazuje na fakty

morskie fale wiatrowe

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

morskie fale wiatrowe

PGE Baltica nadal prowadzi akcję „odkłamywania” niektórych tez krążących w internecie, a dotyczących budowy morskich elektrowni wiatrowych.

Informowaliśmy już, że we wrześniu ruszyła kampania edukacyjna „Energia naPrawdę”, którą przygotowało Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, a jej partnerem jest Polski Komitet Energii Elektrycznej.

„Walka z nieprawdziwymi informacjami odgrywa we współczesnym świecie kluczową rolę, bo wpływają one na opinię publiczną” – podkreślali organizatorzy akcji, której głównym celem jest konfrontowanie tzw. fejków z faktami i prawdziwymi danymi.

https://liczysieenergia.pl/13-mitow-o-energii-elektrycznej-kampania-energia-naprawde-odpowiada-faktami/

Teraz również PGE Baltica, która przeprowadza gigantyczną inwestycję w postaci budowy morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku, postanowiła zweryfikować fejki na ich temat.
„W przestrzeni medialnej pojawia się wiele nieprawdziwych informacji na temat budowy morskich elektrowni wiatrowych, dlatego też postanowiliśmy rozprawić się z 9 najpopularniejszymi mitami” – wyjaśniono.

Kampanię rozpoczęto od informacji, która dotyczy środowiska naturalnego.
MIT : Elektrownie wiatrowe zabijają ptaki
FAKT: Każda budowa morskiej farmy wiatrowej poprzedzona jest wieloletnimi badaniami środowiskowymi, uwzględniającymi również trasy przelotowe ptaków, oraz  miejsca ich bytowania. 

Obalamy kolejny mit dotyczący budowy farm wiatrowych na morzu.

MIT: Wiatraki będą widoczne z plaży psując nadmorski krajobraz?

FAKT: Morskie farmy wiatrowe będą oddalone od linii brzegowej minimum o 25 km. Dzięki temu wiatraki nie będą widoczne…

MIT: Transport elementów morskiej farmy wiatrowej odbywa się wyłącznie drogą lądową.

FAKT: Transport komponentów do budowy morskiej farmy wiatrowej odbywa się drogą morską z wykorzystaniem specjalnych do do tego typu transportu statków. Natomiast miejscem do składowania tych elementów jest port instalacyjny.

MIT: Budowa morskich farm wiatrowych skutkuje przejmowaniem przestrzeni morskiej: ograniczy dostęp do morza dla jego użytkowników.

FAKT: Wybór obszarów na morzu pod budowę morskich wiatrowych jest starannie wybierany i wskazywany przez organy państwa. Wybór poprzedzony jest badaniami, w których brani są pod uwagę wszyscy interesariusze morza.

MIT: Wysokie koszty budowy (morskich farm wiatrowych) mogą prowadzić do wzrostu cen energii, firmy będą chciały odzyskać koszty inwestycji.

FAKT: Energia elektryczna pochodząca z odnawialnych źródeł energii jest tańsza niż ta wytwarzana z paliw kopalnych. Nie jest obciążona opłatami za emisję dwutlenku węgla, które rokrocznie wzrastają, przyczyniając się do podwyższenia kosztów energii elektrycznej.

MIT: Budowa morskich farm wiatrowych zmniejszy atrakcyjność turystyczną regionu.

FAKT: Budowa #MFW nie wpłynie na atrakcyjność miejscowości, gdyż wiatraki będą oddalone od brzegu, będą niewidzialne i niesłyszalne wobec czego nie będą zakłócać wypoczynku turystów ceniących piękno i spokój nadmorskich krajobrazów.

MIT: Wielu uważa, że dzięki inwestycjom w morskie farmy wiatrowe zarobią tylko zagraniczne firmy.

FAKT: Budowa morskich elektrowni wiatrowych to duża szansa na rozwój nowego sektora i udział polskich firm szczególnie z Pomorza

I to już ostatni MIT na temat budowy morskich farm wiatrowych !!!

MIT: Budowa morskich farmy wiatrowych spowoduje podniesienie poziomu morza?

FAKT: Nie ma naukowych dowodów, że budowa #MFW ma wpływ na poziom morza. Przed rozpoczęciem budowy przeprowadza się dokładne badania wpływu na środowisko, które zawierają analizę ewentualnych zmian w ruchu wód i prądach morskich!