Artykuł

Mateusz Morawiecki: Bezpieczeństwo energetyczne musi być priorytetem

Bezpieczeństwo energetyczne

„Do niedawna polityka energetyczna Unii Europejskiej była skupiona wyłącznie na zmianach klimatu. Obecnie pozostałe państwa członkowskie zgadzają się z Polską, która od dawna podkreśla potrzebę dywersyfikacji źródeł energii, gromadzenia zapasów gazu i uniezależniania się od rosyjskich surowców. Prócz ochrony klimatu najważniejsze jest obecnie bezpieczeństwo energetyczne państw” – napisał premier Mateusz Morawiecki w artykule opublikowanym w Financial Times. Zdaniem Szefa Rady Ministrów, polityka klimatyczna UE wymaga rewizji i wyeliminowania m.in. spekulacji na rynku EU ETS.