Artykuł

Linie bezpośrednie łączące wytwórcę i odbiorcę energii elektrycznej. Nowe przepisy

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Sejm przyjął nowelizację Prawa energetycznego, a jej główny cel to łatwiejsza budowa i wykorzystanie linii bezpośrednich, czyli linii, które mogą bezpośrednio łączyć wytwórcę i odbiorcę energii elektrycznej.

„Linie bezpośrednie to bardzo istotny element transformacji energetycznej naszego kraju. Dzięki nim przedsiębiorcy w dużo łatwiejszy i tańszy sposób będą mogli korzystać z OZE, by zaspokajać swoje energetyczne potrzeby. Jestem pewien, że znaczące uproszczenia w ich tworzeniu spowodują, że wiele firm, które do prowadzenia swojej działalności potrzebują dużo energii, przychylniejszym okiem spojrzy na możliwości jakie dają farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe” – zapewnia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

W ustawie przyjętej przez Sejm pojawiły się przepisy mające na celu zwiększenie dostępności tzw. linii bezpośrednich, które mogą łączyć jednostki wytwarzania energii (w tym w szczególności ze źródeł odnawialnych) bezpośrednio z odbiorcą.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje kluczowe zmiany, które zostały wprowadzone poprzez nowelizację ustawy:
– przedsiębiorcy, którzy chcą budować linie bezpośrednie, nie będą musieli już występować o stosowną zgodę do prezesa URE, a  jedynie wykonać zgłoszenie, które zostanie zakończone wpisem do prowadzonego przez ten organ rejestru.
– do zgłoszenia będą musiały zostać dołączone informacje dotyczące parametrów linii oraz ekspertyza o jej wpływie na sieć elektroenergetyczną – dzięki temu zostanie zachowane bezpieczeństwo jej funkcjonowania.
– w przypadku pracy wyspowej oraz linii bezpośredniej łączącej jednostkę wytwórczą o mocy do 2 MW,  stosowany będzie tryb zgłoszeniowy bez konieczności przedkładania ekspertyzy i gwarantujący wpis na podstawie kompletności i poprawności dokumentacji.

W ustawie pojawiła się też nowość, czyli możliwość wprowadzenia energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (po spełnieniu przesłanek zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci).

„Wprowadzone przepisy zawierają również ramowe rozwiązania kwestii związanych z opłatami za linie bezpośrednie w przypadkach, w których podmioty je posiadające będą wykorzystywać energię sieciową dla celów bilansowania własnych potrzeb” – podkreśla MRiT.