Artykuł

Łatwiejsza budowa linii bezpośrednich. Dlaczego to tak ważne?

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Sejm przyjął nowelizację Prawa energetycznego, która pozwoli na łatwiejszą budowę linii bezpośrednich i ich efektywniejsze wykorzystanie. Propozycję zmian przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapewniające, że dzięki temu już niedługo przedsiębiorcy będą mogli bezpośrednio połączyć się z wytwórcą energii elektrycznej.

„Linie bezpośrednie to bardzo istotny element transformacji energetycznej naszego kraju. Dzięki nim przedsiębiorcy dużo łatwiej i taniej, będą mogli korzystać z OZE, by zaspokajać swoje energetyczne potrzeby” – wyjaśnia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Szef MRiT dodaje równocześnie:

„Znaczące uproszczenia w ich tworzeniu spowodują, że wiele firm, które do prowadzenia swojej działalności potrzebują dużo energii, przychylniejszym okiem spojrzy na możliwości, jakie dają farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe. Linie bezpośrednie to prostsze i tańsze korzystanie z OZE”.

Dzięki nowym rozwiązaniom przedsiębiorcy, którzy chcą budować linie bezpośrednie, nie będą musieli już występować o stosowną zgodę do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a jedynie dokonać zgłoszenia, które zostanie zakończone wpisem do prowadzonego przez ten organ rejestru.

„Do zgłoszenia będą musiały zostać dołączone informacje dotyczące parametrów linii oraz ekspertyza o jej wpływie na sieć elektroenergetyczną – dzięki temu zostanie zachowane bezpieczeństwo jej funkcjonowania” wyjaśnia MRiT. „W przypadku pracy wyspowej oraz linii bezpośredniej łączącej jednostkę wytwórczą o mocy do 2 MW, stosowany będzie tryb zgłoszeniowy bez konieczności przedkładania ekspertyzy i gwarantujący wpis na podstawie kompletności i poprawności dokumentacji”.

Jak podkreślono, nowy element ustawy regulującej budowę i użytkowanie linii bezpośrednich to możliwość wprowadzenia nadwyżki energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (po spełnieniu przesłanek zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci). W tym przypadku producent energii powinien podlegać ogólnym zasadom w zakresie wydania nowych lub zmiany istniejących warunków przyłączenia do sieci.
Teraz nowelizacja ustawy Prawo energetyczne trafi do podpisu prezydenta. Przepisy dotyczące linii bezpośrednich zaczną obowiązywać po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia tych regulacji w Dzienniku Ustaw.