Artykuł

Kto powinien inwestować w transformację energetyczną? Polacy odpowiedzieli na to pytanie

Badania

Autor: PKEE

Zarówno Polska, jak i Unia Europejska, powinny odpowiadać za inwestycje w transformację energetyczną. To wnioski z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Równocześnie z badania agencji Yotta wynika, że zdaniem 44% ankietowanych transformacja energetyczna jest istotna dla cen energii i stabilności jej dostaw w przyszłości.
Na pytanie „Kto twoim zdaniem powinien finansować w największym stopniu transformację energetyczną w Polsce” – badani w równym stopniu wskazali na Polskę (rząd, spółki energetyczne, odbiorców energii) oraz Unię Europejską – po 39 proc.

W niedawno przedstawionym raporcie „Polska ścieżka transformacji energetycznej” wskazano, że inwestycje w transformację rynku energetycznego do 2030 roku wyniosą nawet 135 mld EUR (600 mld złotych). O tym dokumencie informowaliśmy na stronie liczysieenergia.pl

https://liczysieenergia.pl/pkee-600-miliardow-zlotych-w-7-lat-transformacja-energetyczna-w-polsce-wymaga-gigantycznych-nakladow/

Oznacza to konieczność wsparcia spółek energetycznych, na których spoczywa ciężar transformacji energetycznej Polski. Tylko dzięki dodatkowym funduszom, przede wszystkim z Unii Europejskiej, ale też przy zaangażowaniu samodzielnie wypracowanych zysków możliwe będzie zapełnienie luki inwestycyjnej wynikającej z realizacji przez Polskę celu osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Jak podkreślono w komunikacie opublikowanym przez PAP Media Room, Polacy odczuwają potrzebę jak najszybszego uniezależnienia od zagranicznych surowców, a tym samym zagwarantowania bezpiecznych dostaw taniej energii. Natomiast jedynie 1/3 ankietowanych wskazała, że tempo transformacji energetycznej jest wystarczające. Oczekiwanie zwiększenia intensywności transformacji energetycznej może wynikać wprost z perturbacji spowodowanych wojną w Ukrainie i wprowadzeniem embarga na rosyjskie surowce.

„Transformacja polskiej energetyki to jedyny sposób trwałego powstrzymania wzrostu kosztów wytwarzania energii poprzez uniezależnienie od kosztów surowców energetycznych i cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. To warunek utrzymania akceptowalnych cen energii dla polskich rodzin i zachowania konkurencyjności polskiej gospodarki. Polska Grupa Energetyczna zainwestuje do 2030 roku ponad 75 miliardów złotych w same tylko farmy fotowoltaiczne i wiatrowe na lądzie oraz morzu, a także w wymianę źródeł energii cieplnej” – tłumaczył Wojciech Dąbrowski, prezes Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, prezes PGE.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 19 – 22 maja przez YOTTA przy współpracy ogólnopolskim panelem Ariadna, na reprezentatywnej próbie Polaków (1 022 wywiady).