Artykuł

Kto może się starać o dodatek elektryczny? Wzór wniosku do gminy

Ceny energii

Autor: PKEE

Osoby ogrzewające swoje domy i mieszkania prądem, mogą się starać o dodatek elektryczny. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt wniosku, który trzeba będzie złożyć w gminie, aby otrzymać takie wsparcie.

W ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej, znalazł się zapis o wprowadzeniu dodatku elektrycznego. Będzie on przysługiwał gospodarstwom domowym, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem.

Wszystkim spełniającym ten warunek będzie przysługiwał dodatek w wysokości 1000 złotych, ale zastrzeżono, iż w przypadku gospodarstw domowych, których roczne zużycie energii elektrycznej przekracza 5 MWh – zostanie podniesiony do kwoty 1500 złotych.

Kiedy można złożyć wniosek?

Zgodnie z zapisami ustawy, wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. – złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Aby otrzymać dodatek elektryczny konieczne jest spełnienie również warunku o wpisie lub zgłoszeniu źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek może być złożony osobiście w gminie na terenie miejsca zamieszkania lub przez Internet, ale wówczas musi być potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektrycznym lub podpisem zaufanym.
W całym kraju obowiązywać ma jednolity wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, a Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, w którym zaprezentowano wzór dokumentu.

Wzór wniosku

We wniosku trzeba będzie podać nie tylko dane osobowe wnioskodawcy i członków jego rodziny tworzących wspólne gospodarstwo domowe, czy numer konta bankowego, na które ma trafić przelew. Należy również wskazać, czy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest pompa ciepła, czy też ogrzewanie elektryczne, zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Obowiązkowe stanie się również potwierdzenie, że w danym gospodarstwie nie korzysta się z mikroinstalacji OZE, ani z dodatku węglowego lub innych świadczeń przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

Wnioskodawcy, w których gospodarstwach w 2021 r. zużycie energii przekroczyło 5 MWh, aby otrzymać wyższy dodatek, muszą dodatkowo dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym.