Artykuł

Kolejny etap projektu Baltica 1. Konsorcjum polskich firm przeprowadzi ważne badania

Bezpieczeństwo energetyczne

Badania geologiczne, które są niezbędne dla realizacji budowy morskiej farmy wiatrowej Baltica 1, przeprowadzi konsorcjum trzech polskich firm. Umowa została już podpisana.

Jak wyjaśnia PGE Baltica, rozpoznanie geologiczne jest niezbędnym elementem procesu inwestycyjnego związanego z budową morskich farm wiatrowych. Prowadzone badania geotechniczne oraz geofizyczne mają na celu dokładne zbadanie gruntu pod przyszłą inwestycję.

„W wyniku badań powstanie dokumentacja, która jest niezbędna do wykonania modelu gruntu koniecznego do prawidłowego zaprojektowania przejścia kablowego ląd-morze dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 1”czytamy w komunikacie.

Kto przeprowadzi badania? PGE Baltica podpisała umowę z konsorcjum: Geofizyka Toruń S.A., Przedsiębiorstwo Geologiczne GEOPROJEKT Szczecin sp. z o.o. oraz „PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego sp. z o.o.

W zakresie badań na lądzie umowa obejmuje m.in.: sondowania CPTU, badania piezometryczne, magnetometryczne, sejsmiczną tomografię refrakcyjną, tomografię elektrooporową oraz badania georadarem GPR.

Natomiast na morzu planowane jest m.in. wykonanie sondowania CPTU, sejsmika refleksyjna, badania batymetryczne oraz badania profilomierzem osadów (SBP). Dodatkowo, planowane jest wykonanie badań laboratoryjnych próbek gruntu i wody pobranych podczas wierceń.

https://liczysieenergia.pl/powstaje-farma-wiatrowa-baltica-1-najpierw-jednak-badanie-dna-morza/

O budowie przez Grupę PGE morskich farm wiatrowych informowaliśmy wielokrotnie. Warto jednak przypomnieć, że projekt Baltica 1 (moc ok. 0,9 GW) jest jednym z trzech realizowanych obecnie na Morzu Bałtyckim, oddalonym o ok. 80 km od linii brzegu, na wysokości Łeby. Zostanie uruchomiony po 2030 roku.

„Kolejne dwa projekty to Baltica 2 i Baltica 3, które razem utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW Grupa PGE realizuje wspólnie z Ørsted. Zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW planowane jest do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 roku” – poinformowano.