Artykuł

Każdego roku przybywa ok. 40 tys. nowych klientów TAURONA

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Ponad 5,7 miliona – tylu odbiorców na wszystkich poziomach napięć w sieciach elektroenergetycznych ma TAURON. W minionych trzech latach spółka zbudowała ponad 120 tysięcy przyłączy dla nowych klientów, którym firma dostarcza energię elektryczną, a to oznacza ok. 40 tys. rocznie.

„Na rozbudowę sieci dla przyłączania nowych klientów na wszystkich poziomach napięć przeznaczamy średniorocznie ponad miliard złotych, co stanowi ponad połowę budżetu inwestycyjnego kierowanego na sieci elektroenergetyczne. Wg naszych szacunków  zainteresowanie przyłączeniami utrzyma się na wysokim poziomie, co jest pozytywnym sygnałem dla polskiej gospodarki” – tłumaczy Paweł Szczeszek prezes TAURON Polska Energia.

„W przypadku dużych inwestycji czas przyłączenia obiektu często pokrywa się z czasem realizacji samej inwestycji i jest przez inwestorów zaplanowany i uzgodniony z Operatorem Sieci z odpowiednim wyprzedzeniem” – dodaje prezes Szczeszek.

Jak podał TAURON, w ostatnich trzech latach firma zbudowała w sumie ponad 120 tysięcy przyłączy do nowych klientów. Oznacza to ok. 40 tys. nowych klientów rocznie, których spółka zaopatruje w energię elektryczną. W sieciach elektroenergetycznych spółki jest już ich na wszystkich poziomach napięć ponad 5,7 mln.

„Najwięcej umów przyłączeniowych zawieranych jest na obszarze obsługiwanym przez TAURON Dystrybucję na terenie Małopolski. Według szacunków spółki tak duże zainteresowanie przyłączeniami utrzyma się w roku  bieżącym i zawartych zostanie z potencjalnymi klientami TAURONA kolejnych 100 tys. umów, które będą realizowane w kolejnych kilkunastu miesiącach” – podkreśliła spółka.

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej klientów powinno odbywać się w określonym czasie, koniecznym do zrealizowania przyłączenia. Operatorów Sieci obowiązuje wskaźnik Czasu Realizacji Przyłączenia (CRP) określony przez Urząd Regulacji Energetyki.
CRP dotyczy klientów przyłączanych do sieci niskiego napięcia i liczony jest od dnia zawarcia umowy o przyłączenie do daty wysłania przez Operatora Sieci informacji do klienta o gotowości świadczenia usługi dystrybucji. Celem wskaźnika jest zapewnienie realizacji przyłącza w czasie do 18 miesięcy. Jeśli więc klient już na etapie planowania inwestycji wystąpi o warunki przyłączania, a następnie zawrze umowę przyłączeniową, to będzie znał z wyprzedzeniem zaplanowany termin realizacji przyłącza.