Artykuł

Jakie są rygory bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych? FILM Państwowej Agencji Atomistyki

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Wokół elektrowni jądrowych obecnie toczy się – zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa – ożywiona dyskusja. Dlatego Państwowa Agencja Atomistyki przygotowała specjalny spot, w którym wskazano na obowiązujące standardy. „Zabezpieczenia są stosowane na wypadek awarii technicznej, błędu ludzkiego, niekorzystnego działania sił przyrody, czy działań zewnętrznych” – podkreśla PAA.

Ponieważ w Polsce wkrótce ruszy budowa elektrowni jądrowych, to siłą rzeczy trwa debata dotycząca m.in. ich bezpieczeństwa. Niestety, nie wszyscy uczestnicy dyskusji posługują się faktami, a wręcz zmanipulowanymi informacjami. Nie dziwi więc, że Państwowa Agencja Atomistyki zabrała głos, aby rozwiązać niektóre wątpliwości, czy obawy.
Polski dozór jądrowy, czyli właśnie PAA, w zakresie swoich obowiązków ma kontrolowanie każdego etapu działalności elektrowni jądrowej. Począwszy od prac planowania budowy, poprzez poszczególne etapy inwestycji oraz bieżące funkcjonowanie, aż do zakończenia działalności tego typu elektrowni.

„Priorytet bezpieczeństwa jest podstawową zasadą stosowaną przez projektantów elektrowni jądrowej. To znaczy, że kwestie bezpieczeństwa są najważniejsze – nadrzędne na pozostałymi aspektami działalności tego obiektu” – podkreśla PAA. – „We współcześnie konstruowanych reaktorach jedną z podstawowych zasad jest zasada tzw. obrony w głąb”.
I szczególnie mocno akcentuje: „projektanci powinni przewidzieć różnorodne scenariusze kryzysowe i uwzględnić wielokrotne zabezpieczenia, które będą działały niezależenie od siebie. Zabezpieczenia są stosowane na wypadek awarii technicznej, błędu ludzkiego, niekorzystnego działania sił przyrody, czy działań zewnętrznych, np. elektrownie są tak projektowane, aby mogły wytrzymać upadek samolotu pasażerskiego”.
Zaprezentowany poniżej film to animowane kompendium podstawowej wiedzy na temat zabezpieczeń stosowanych w projektach elektrowni jądrowej.

Równocześnie warto przekazać podstawowe wiadomości dotyczące promieniowania jonizującego, bo wokół niego także narosło wiele mitów.