Artykuł

Jakie korzyści dają magazyny energii? Ważny projekt badawczy dał odpowiedź

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Magazyny energii instalacje mogą w pełni świadczyć usługi systemowe, zwiększając elastyczność pracy współpracujących z nimi obiektów oraz stabilizując i regulując pracę sieci dystrybucyjnych średniego napięcia. To wnioski na koniec projektu badawczego przeprowadzonego przez PGE Energia Odnawialna.

Projekt – dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – trwał półtora roku. Został przeprowadzony z wykorzystaniem magazynu energii na górze Żar; o mocy 500 kW i pojemności użytkowej 750 kWh. Powstał on w 2021 r. obok należącej do PGE Energia Odnawialna farmy fotowoltaicznej. Składa się z dwóch kontenerów wyposażonych w układy bateryjne w technologii NMC (litowo-niklowo-magnezowo-kobaltowej) i przekształtniki AC/DC (przekształcające prąd stały w przemienny) oraz stacji transformatorowej nN/SN.

„Przygotowany został on do pracy bezobsługowej w ramach systemu zdalnego nadzoru i sterowania PGE Energia Odnawialna” – podała spółka. – „Wyniki testów jednoznacznie pokazały, że tego typu instalacje mogą w pełni świadczyć usługi systemowe, zwiększając elastyczność pracy współpracujących z nimi obiektów oraz stabilizując i regulując pracę sieci dystrybucyjnych średniego napięcia”.

W komunikacie poinformowano, że głównym zadaniem instalacji na górze Żar jest przeprowadzanie badań oraz symulacji. Pozyskane w ten sposób informacje pozwolą zweryfikować wiedzę na temat funkcjonalności magazynu oraz jego potencjału do realizowania różnych usług sieciowych.

Podczas trwania projektu przeprowadzano m.in.: testy współpracy magazynu ze znajdującą się na górze Żar farmą fotowoltaiczną, zbadano wpływ instalacji na parametry sieci dystrybucyjnej oraz sprawdzono na ile jest ona w stanie realizować usługi na potrzeby operatorów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego oraz Grupy PGE.
Uzyskane informacje dzięki projektowi będą bardzo przydatne w przyszłości, bo zgodnie ze strategią, Grupa PGE do 2030 r. wybuduje magazyny energii o łącznej mocy co najmniej 800 MW.

„Największy projekt – o mocy 205 MW – powstanie w Żarnowcu. Dodatkowo PGE Energia Odnawialna zamierza uruchomić tego typu obiekty przy swoich farmach wiatrowych. Wyniki projektu oraz infrastruktura testowa pomogą wdrożyć nowoczesne rozwiązanie jakim jest cable pooling, czyli współdzielenie infrastruktury i mocy przyłączeniowej pomiędzy aktywami OZE” – podkreśla PGE, która dodaje:

„Powstanie licznych magazynów energii w Polsce jest koniecznością m.in. ze względu na dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii. Ponieważ produkcja z wiatraków czy fotowoltaiki jest zależna od zmiennych warunków atmosferycznych, coraz bardziej niezbędne staje się dodatkowe stabilizowanie pracy sieci elektroenergetycznych. Stosowane dotychczas metody, wykorzystujące elastyczność dużych jednostek wytwórczych, są niewystarczające, a dodatkowo nie odpowiadają potrzebom lokalnym na poziomie sieci średniego i niskiego napięcia. Dlatego, aby obniżyć straty energii oraz koszty z tym związane, kluczowe okazuje się stworzenie rozwiązań, które pozwolą stabilizować generację jak najbliżej źródeł OZE oraz dostosowywać ją automatycznie do lokalnych warunków panujących w sieci. Dzięki magazynom energii można łagodzić skutki włączania do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego źródeł odnawialnych o zmiennej dyspozycyjności, a także zwiększyć zdolności przyłączeniowe nowych wolumenów mocy z OZE i poprawić charakterystykę pracy sieci”.