Artykuł

Jakie cele stoją przed Energa Obrót? Realizacja rozwoju w ramach Programu Transformacji

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Energa Obrót sukcesywnie realizuje nową wizję rozwoju wskazaną w „Programie Transformacji”, która wynika z dynamicznych zmian na rynku energii. Główne cele to efektywność energetyczna, społeczności energetyczne, działalność w oparciu o technologie cyfrowe.

Spółka przypomina, że program rozpoczął się w kwietniu 2023 roku i ma ją dostosować do strategii GK Orlen.

„Zaprojektowane zmiany mają pozwolić organizacji aktywnie wpisywać się w budowanie koncernu multienergetycznego w segmencie sprzedaży detalicznej oraz rozwijać nowe produkty i usługi wzmacniające siłę marki. Program ma dostosować Energę Obrót do funkcjonowania w warunkach „ery cyfrowej”. Transformacja pozwoli zwiększyć zdolności spółki do szybkiej adaptacji oraz wykorzystywania szans wynikających, m.in. z: procesu transformacji energetycznej i dekarbonizacji, rozwoju odnawialnych źródeł energii, liberalizacji i decentralizacji rynku energii, polityki regulacyjnej oraz rosnącej konkurencji i zmian na rynku detalicznym” – podkreślono.

Jak zaznaczono, Energa Obrót aspiruje do pozycji krajowego lidera w obszarze efektywności energetycznej i społeczności energetycznych. Jednym z priorytetów jest współpraca z samorządami lokalnym i współtworzenie społeczności energetycznych. Ich elementem są spółdzielnie energetyczne, które umożliwiają znaczące obniżenie kosztów zakupu energii dla jej członków oraz wyższe przychody dla jej wytwórców, a także powodują wzrost bezpośredniego wykorzystania zielonej energii na obszarze ich funkcjonowania.

„Dekarbonizacja, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz liberalizacja rynku sprawiają, że konieczne stają się działania transformacyjne. Dzięki nim będziemy mogli zwiększyć zdolność spółki do szybkiej adaptacji, wykorzystania szans i uniknięcia zagrożeń, które pojawiają się na rynku energii”stwierdził prezes Jarosław Wróbel.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ