Artykuł

Jak w firmie zaoszczędzić nawet 50 tys. zł? TAURON wskazuje na prosty sposób

fotowoltaika

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

fotowoltaika

Najpopularniejsza mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 50 KWp może przynieść w firmie rocznie nawet blisko 50 tys. zł oszczędności. Tak wynika z kalkulacji ekspertów TAURONA. Oczywiście, większe instalacje pozwolą na znacznie wyższe profity.

„Już ponad 30 procent polskich mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 2,9 GW pracuje w sieci TAURONA. Odpowiadając na rosnące potrzeby w zakresie przyłączania do sieci nowych klientów i nowych źródeł energii planujemy zwiększyć nakłady inwestycyjne na sieci elektroenergetyczne do trzech miliardów złotych w 2024 roku”zapowiada Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Eksperci spółki zwracają uwagę, że fotowoltaika to dla biznesu rozwiązanie generujące korzyści finansowe w wymagającym otoczeniu markoekonomicznym. Według prognoz rynkowych już na początku 2025 roku moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych w Polsce przekroczy 20 GW.

„Dzięki inwestycji w fotowoltaikę firmy mogą między innymi zmniejszać swoją zależność od wahań rynkowych cen energii i w konsekwencji znacząco obniżyć roczne rachunki za energię. Przykładowo, średniej wielkości firma, która zdecyduje się na montaż najczęściej wybieranej instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp, może dzięki niej zaoszczędzić w ciągu roku około 50 tysięcy złotych, przy okresie zwrotu z inwestycji poniżej 5 lat” – tłumaczy Przemysław Zaleski, prezes zarządu TAURON Sprzedaż.

„Prosumentem może zostać każda firma, o ile spełni dwa warunki. Pierwszym z nich jest montaż mikroinstalacji, czyli instalacji fotowoltaiki o mocy nie większej niż 50 kWp. Po drugie wytwarzanie energii elektrycznej nie może stanowić przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej, a produkowana energia ma zostać zużyta na potrzeby własne firmy” – wyjaśnia TAURON. – „Jeśli firma planuje wytwarzać energię elektryczną w instalacji o mocy większej niż 50 kWp i mniejszej niż 1 MWp, to musi uzyskać wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji”.

Jak sprawnie przeprowadzić formalności inwestycji? Nowy poradnik dostępny jest na stronie https://biznes.tauron.pl/ebook-fotowoltaika

Pamiętać należy, że zakres dokumentacji potrzebnej w procesie inwestycji i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej będzie różny w zależności od wielkości mocy instalacji.
„Gdy inwestycja dotyczy instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 50 kWp, pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Zasada ta obowiązuje bez względu na to, gdzie znajduje się słoneczna farma tj. na dachu budynku czy na gruncie”podkreślono.„Przed rozpoczęciem inwestycji dla instalacji powyżej 50 kWp firma będzie musiała uzyskać wymagane prawem niezbędne zgody i pozwolenia. Dopiero po skompletowaniu wszystkich dokumentów będzie mogła rozpocząć proces inwestycyjny, który zakończy się uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej”.