Artykuł

Jak przeciwdziałać awariom turbin wiatrowych? Energa realizuje nowy projekt

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

„Budowa i testowanie narzędzia pozwalającego na wczesne wykrycie awarii turbin umożliwi planową wymianę uszkodzonych elementów. Dzięki temu będzie można m.in. obniżyć koszty ewentualnych napraw, czyli serwisu i utrzymania farmy wiatrowej” – podkreśla Energa Wytwarzanie, która zakończyła I etap projektu dotyczącego przewidywania stanów awaryjnych turbin wiatrowych.

Co oczywiste, farmy wiatrowe są narażone na liczne czynniki środowiskowe oraz zużycie eksploatacyjne. To wpływa na czas pracy turbin i ilość wyprodukowanej przez nie energii elektrycznej.

„Dlatego w ramach projektu Predykcja awarii turbin wiatrowych budowane i testowane jest narzędzie do wczesnego wykrywania uszkodzeń elementów turbiny wiatrowej. Zastosowanie czujników do wibrodiagnostyki pozwoli na wyprzedzające zaplanowanie wymiany i sprawne serwisowanie kluczowych elementów obrotowych turbiny” – wyjaśnia spółka.

„Energa Wytwarzanie stale powiększa aktywa wytwórcze, prowadzimy liczne projekty związane z akwizycją nowych źródeł wytwórczych – w tym lądowych farm wiatrowych. By zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest sprawne prowadzenie prac serwisowych. Rozwijane przez nas narzędzie może w istotny sposób znacznie poprawić proces przygotowania i realizacji zadań serwisowych, a tym samym zwiększyć dostępność techniczną naszych turbin” – stwierdził Krzysztof Kurt, prezes Energi Wytwarzania.

Nowe narzędzie ma pozwolić, aby operatorzy turbin byli informowani o możliwym wystąpieniu awarii. Automatycznie zostaną wygenerowane raporty, będące podstawą do podejmowania przez nich decyzji dotyczących harmonogramów prac konserwacyjnych i przeglądów elementów turbin.

„Zastosowanie metod przewidywania i odpowiednio wczesne reagowanie w ramach eksploatacji na możliwe uszkodzenia turbiny pozwoli nie tylko na zoptymalizowanie czasu jej naprawy, ale także na zminimalizowanie czasu jej przestoju. Zmniejszy to straty z tytułu utraconej produkcji energii oraz koszty napraw” – czytamy.

Podczas I etapu realizacji projektu wypracowano m.in.:
– odpowiednie zbiory danych pomiarowych na podstawie historycznych i rzeczywistych danych eksploatacyjnych.
– opracowano narzędzia do prognozowania awarii i wspierania decyzji odnośnie planowania prac konserwacyjnych lądowych farm wiatrowych.
– przeprowadzono testy na pracującej turbinie wiatrowej.

„W ramach II etapu projektu przewidziane jest rozwinięcie i weryfikacja narzędzia przewidującego awarie. Zaplanowana jest również rozbudowa algorytmu sztucznej inteligencji do diagnozowania, oceny, monitorowania i prognozowania uszkodzeń elementów lądowych i, w przyszłości, morskich farm wiatrowych” – wyjaśnia Energa Wytwarzanie.

Cały projekt ma zakończyć się w 2025 r.