Artykuł

Jak działają modułowe reaktory jądrowe? Ruszyła kampania edukacyjna Enea

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Enea będzie – zgodnie ze strategią rozwoju – inwestować w zeroemisyjne, stabilne i nowoczesne moce wytwórcze, aby zapewnić klientom bezpieczeństwo energetyczne. Jednym z rozwiązań ma być technologia SMR, czyli małych reaktorów jądrowych. Z tego powodu spółka rozpoczęła kampanię edukacyjna, która obejmie uczniów szkół.

„Małe modułowe reaktory jądrowe mają ogromy potencjał rozwojowy i znaczenie dla utrzymania stabilnego miksu energetycznego w Polsce. SMR-y możemy wykorzystać do produkcji energii elektrycznej albo zastąpić nimi elektrociepłownie węglowe. Mogą również służyć bezpośrednio zakładom przemysłowym, zwłaszcza tym, które potrzebują dużo stabilnej energii” – podkreślił prezes Enea Paweł Majewski, który przyznał: „Obecnie analizujemy wszystkie pojawiające się na świecie projekty i rozmawiamy z kilkoma dostawcami technologii SMR”.
Czym są i jak działają małe modułowe reaktory SMR, jakie mają zalety i w jaki sposób mogą przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju oraz ograniczenia negatywnych zmian klimatycznych? Aby poznać szczegóły warto obejrzeć materiał przygotowany przez ekspertów Grupy Enea.

Jak zapewnia spółka, „w świat nowoczesnych technologii jądrowych zostaną w pierwszej kolejności wprowadzeni uczniowie szkół patronackich (branżowych i technicznych), z którymi Grupa Enea od lat ściśle współpracuje, wspierając edukację młodych energetyków. W spotkaniach edukacyjno-informacyjnych będzie uczestniczył ekspert, który podzieli się swoją wiedzą w zakresie technologii i funkcjonalności SMR-ów oraz odpowie na pytania uczniów. Uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę w przeprowadzanym na lekcji minikonkursie z nagrodami”.

„Naszą rolą, jako świadomego producenta energii, szukającego możliwości dywersyfikacji swojego portfela wytwórczego, jest nie tylko poszukiwanie nowych ścieżek rozwoju, ale również pokazywanie ich i przekonywanie do nich naszych odbiorców. Stawiając na edukację w zakresie technologii SMR, inwestujemy również w przyszłe kadry, które będą wdrażać, rozwijać i użytkować tę technologię w niedalekiej przyszłości”wyjaśniał prezes Majewski.