Artykuł

Inwestycje warte miliardy – w Senacie mówił o nich prezes PGE

Bezpieczeństwo energetyczne

Transformacji energetycznej Polski, a w szczególności inwestycjom w sieci przesyłowe i dystrybucyjne, poświęcona była konferencja w Senacie. Brał w niej udział m.in. prezes PGE Wojciech Dąbrowski, który przedstawił plany spółki: „w przeciągu najbliższego półtora roku zbudujemy sieć LTE 450 MHz, którą będziemy oferować też innym grupom energetycznym”.

Konferencja zorganizowana została przez senacką Komisji Gospodarki Narodowej Innowacyjności, ale z udziałem ekspertów odpowiedzialnych za energetykę. Jej celem było m.in. pokazanie projektów i planów, przed realizacją których stoją polska gospodarka i państwo.
Jednym z uczestników spotkania był Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Przedstawił nie tylko kluczowe problemy, ale zaakcentował znaczenie działań w kwestii przesyłu i dystrybucji energii.

„W jego ocenie w polskiej energetyce zachodzi proces głębokiej transformacji związanej
m.in. z dynamicznym rozwojem energetyki prosumenckiej, wiatrowej, coraz większymi oczekiwaniami świadomych odbiorców energii nastawionych na nowoczesne rozwiązania w tym zakresie” – czytamy w relacji na stronie senat.gov.pl. – „Jak przypomniał prezes PGE, na ten cel obecnie przeznaczamy obecnie 8 mld zł rocznie, a do 2030 r. będzie to 130 mld zł. Podkreślił, że te ogromne inwestycje muszą się zwrócić, bo ich koszty nie mogą być przerzucone na klientów”.

Równocześnie prezes Dąbrowski tłumaczył, jak ważna jest budowa sieci radiowej LTE 450 MHz, a inwestycja zostanie zrealizowana przez PGE.
„Tę łączność jak zbudujemy, myślę, że to nastąpi w przeciągu najbliższego 1,5 roku, będziemy tę usługę oferować naszym kolegom z innych grup energetycznych” – zapewniał prezes PGE.

W konferencji brali udział m.in. również przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych, TAURON Dystrybucja, ENEA Operator.
Jak podaje senat.gov.pl, „przedstawiono główne założenia Planu Rozwoju Systemu Przesyłowego na lata 2023-32. Mowa była też o wyzwaniach związanych z przyłączaniem dużych źródeł OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (urządzenia do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii, powiązane ze sobą i tworzące sieć zapewniającą bezpieczeństwo elektroenergetyczne Polski). Omówiono również programy inwestycyjne (…) Przedstawiono aktywność operatorów systemu dystrybucyjnego w kontekście mikroinstalacji i rozproszonej generacji w sieci OSD (operatorzy systemu dystrybucyjnego). W Polsce jest 5 firm energetycznych, które są operatorami: Enea, Energa, Innogy, PGE oraz Tauron”.

Relację z konferencji w Senacie można przeczytać tutaj , a transmisję zamieszczamy poniżej: