Artykuł

Inwestycja PGE, która wzmocni bezpieczeństwo dostaw energii

Słupia, inwestycja PGE

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Słupia, inwestycja PGE

„Są trzy filary bezpieczeństwa – militarne, energetyczne, żywnościowe. Inwestycją w Słupi wpisujemy się w dwa z tych filarów” – podkreślał minister rolnictwa Robert Telus. PGE Dystrybucja uruchomiła w Słupi (Łódzkie) ważną inwestycję – Główny Punkt Zasilający 110/15 kV, dzięki któremu możliwe będzie m.in. wykorzystanie mocy generowanych z odnawialnych źródeł energii.

„Zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego kraju oznacza inwestycje nie tylko w nowe moce, ale również w sieci dystrybucyjne. PGE konsekwentnie inwestuje w infrastrukturę elektroenergetyczną. Nowe moce przyłączeniowe zwiększają szansę na przyciągnięcie nowych inwestorów oraz na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i usług” – zapewniła w komunikacie spółka.

Uruchomiony przez PGE Dystrybucja – Główny Punkt Zasilający jest rozwinięciem rozdzielni 110 kV powstałej w 2014 roku na potrzeby farmy wiatrowej o mocy 26 MW (13 wiatraków o mocy 2 MW każdy), służącej wyprowadzeniu wytworzonej z wiatraków zielonej energii do sieci 110 kV.
W 2021 r. istniejący obiekt postanowiono rozwinąć do pełnej stacji 110/15 kV, co oznaczało budowę stanowiska transformatora mocy, rozdzielni 15 kV oraz kablowych wyprowadzeń średniego napięcia (SN). Ukończona w 2023 r. inwestycja kosztowała blisko 10 mln zł. Zastosowane w obiekcie nowoczesne rozwiązania zapewnią jego trwałą i bezawaryjną pracę.

„Są trzy filary bezpieczeństwa – bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo żywnościowe. Ostatnie lata pandemii oraz wojny w Ukrainie pokazały, jak te filary są ważne. Inwestycją w Słupi wpisujemy się w dwa z tych filarów. Zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe. Z mojej perspektywy ważne są inwestycje w sieci elektroenergetycznych na wsiach. Przez wiele lat Polska powiatowa była zapominana, dziś powracamy do strategii rozwoju tej części kraju właśnie poprzez realizację inwestycji takich jak Stacja 110/15 kV Słupia” – tłumaczył Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Z kolei Przemysław Kołodziejak, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. operacyjnych mówi, że dzięki stacji 110/15 kV Słupia w województwie łódzkim wzmocniona zostanie pewność zasilania w liniach średniego napięcia na obszarze gminy Słupia oraz w gminach sąsiadujących.

„Znacznemu zwiększeniu ulegną także możliwości przyłączania nowych odbiorców. Nie może być dzisiaj mowy o budowie bezpiecznej, stabilnej i dobrze działającej energetyki bez inwestycji w sieci dystrybucyjne. Muszą one obejmować zarówno modernizację, jak i rozbudowę infrastruktury. Takie kompleksowe podejście zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii, stabilność sieci i możliwości przyłączania nowych odbiorców”dodał Kołodziejak.

Jak wyjaśnia PGE, inwestycja skraca drogę, jaką przebywa prąd od wiatraka do domowego gniazdka, a tym samym ogranicza potencjalne straty na przesyle energii. Oznacza to jeszcze lepsze wykorzystanie mocy, jakie są generowane przez farmę wiatrową. Dodatkowo, inwestycja przyczyni się do zwiększenia pewności dostaw energii elektrycznej, a w przypadku awarii – szybszej lokalizacji uszkodzonych odcinków i sprawne naprawy.

ZOBACZ film przedstawiający rozwiązania technologiczne zastosowane w Stacji 110/15kV Słupia: