Artykuł

Inteligentne sieci elektroenergetyczne. Nowy konkurs na inwestycje w Polsce Wschodniej

pieniądze

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

pieniądze

Wystartował nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w inteligentne sieci energetyczne (smart grid) w ramach konkursu z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Ma on pomóc w budowie nowych lub modernizację już istniejących sieci dystrybucji energii.

„Polska Wschodnia to obszar wyróżniający się na tle kraju pod względem dynamiki produkcji energii z odnawialnych źródeł. Inwestycje w inteligentne sieci elektroenergetyczne są niezbędnym wsparciem dla utrzymania tego tempa. Pozwolą na sprawne podłączenie do systemu rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Sieci będą mniej awaryjne i będą generowały mniej strat przesyłowych niż przestarzała infrastruktura elektroenergetyczna” – wyjaśnia wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Czym są smart grid? Inteligentne sieci energetyczne to sieci dystrybucyjne i powiązane z nimi wszelkie technologie informatyczno-telekomunikacyjne, które łączą działania każdej ze stron – wytwórców, dystrybutorów i odbiorców energii elektrycznej. Taka sieć pozwala na sprawne i efektywne podłączanie rozproszonych odnawialnych źródeł energii, zapewnia mniejszą awaryjność i większą stabilność dostaw do ostatecznych odbiorców.

„Modernizacja i budowa sieci pozwoli stworzyć warunki dla dalszego dynamicznego rozwoju biznesu w makroregionie, zapewni także bardziej zieloną i stabilną energię na potrzeby transportu – kolejowego i miejskiego” – dodaje wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Konkurs skierowany jest do dużych przedsiębiorstw tzw. operatorów systemu dystrybucji energii. Wspierane będą inwestycje w inteligentną sieć, m.in.: linie napowietrzne i kablowe, stacje, rozdzielnie, transformatory, łączniki, automatykę i zabezpieczenia, systemy pomiarowe, systemy bezpieczeństwa, systemy komunikacji oraz systemy IT.

Budżet konkursu to 150 mln zł, a przeprowadzi go Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Instytucja Pośrednicząca w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.fepw.gov.pl.