Artykuł

Instalacja PV śledząca ruch słońca? To jeden ze wspólnych projektów Grupy Enea i H.Cegielski-Poznań

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

To ma być owocna współpraca – Grupy Enea i H.Cegielski-Poznań podpisały list intencyjny, który inicjuje realizację wspólnych projektów obu przedsiębiorstw. Niektóre brzmią bardzo ciekawie. Choćby budowa stelaży do nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych podążających za słońcem.

Jak podkreśla spółka energetyczna, podpisanie dokumentu związane jest z realizacją Strategii Rozwoju Grupy Enea, która stawia nacisk na dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym farm fotowoltaicznych.

„Rozwój odnawialnych mocy wytwórczych jest jednym z najważniejszych zadań, jakie w najbliższych latach będzie realizować Grupa Enea. Obecnie posiadamy projekty typu greenfield z wydanymi warunkami przyłączenia na 525 MW. Spółki celowe Grupy realizują kolejne projekty na dodatkowe kilkaset MW zielonej energii. W 2024 r. będziemy dysponować projektami na ok. 800 MW z wydanymi pozwoleniem na budowę. To ogromny projekt inwestycyjny, który zakłada wykorzystanie posiadanych przez Grupę kompetencji w zakresie budowy farm fotowoltaicznych” – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

I dodał: „Jestem przekonany, że współpraca z H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. rozwinie się i pozwoli wykorzystać potencjał jednej z najbardziej zasłużonych polskich firm produkcyjnych, która wywarła duży wpływ nie tylko na historię rozwoju polskiego przemysłu, ale także na historię Polski”.

Jakie projekty będą realizowane? Współpraca zakłada możliwość wykonania klasycznych konstrukcji wsporczych do paneli PV, a także montażu na terenie HCP instalacji  fotowoltaicznych. Ale jeden z pomysłów budzi szczególne zainteresowanie. Chodzi o specjalne stelaże pod nowoczesną instalację fotowoltaiczną, której panele podążają za słońcem. Dzięki temu maksymalizowane są zdolności produkcji energii elektrycznej.

„Nad autorskim rozwiązaniem tego typu pracuje spółka Enea Serwis, która nawiązała współpracę z młodym konstruktorem z Polski. Grupa Enea już sprawdza potencjał instalacji w warunkach rzeczywistych. Przy siedzibie Enei Serwis powstała prototypowa instalacja złożona z dwóch modułów, a pierwsze wyniki testów wskazują na odpowiednią efektywność instalacji” – informuje Enea.

Od razu też wyjaśniono na czym polega nowatorskość projektu:

Główną cechą tzw. instalacji nadążnej (tracker solarny) jest podążanie paneli fotowoltaicznych za pozornym ruchem słońca po niebie. Dzięki temu panele pozostają przez cały dzień w optymalnym położeniu w kierunku do słońca produkując energię elektryczną o wiele efektywniej, niż standardowe rozwiązania zainstalowane na nieruchomych stelażach. Przykładowo w czerwcu instalacja jest w stanie wykorzystać wczesne wschody słońca produkując do godz. 8 rano nawet sześć razy więcej energii niż zwykła instalacja PV. Jest to szczególnie pożądana cecha, gdyż zwiększa produkcję prądu w szczytach jego poboru, tj. w godzinach porannych i późno popołudniowych.

Konstrukcja jest w pełni skalowalna. Powstała z myślą o zastosowaniu w projektach wielkopowierzchniowych farmach PV, ale dzięki modułowej konstrukcji może być wykorzystywana na o wiele mniejszą skalę, również jako instalacja powstająca przykładowo na wolnym terenie przy przedsiębiorstwach. Można ją porównać do klocków, gdzie podstawowy element jest w pełni funkcjonalną całością mogącą łączyć się z kolejnymi klockami-modułami.

Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ