Artykuł

GUS: Gospodarstwa domowe zużywają średnio 1 979,9 kWh rocznie

Ceny energii

Autor: PKEE

Średnie zużycie energii elektrycznej w polskich gospodarstwach domowych rok do roku nieznacznie spadło i wynosi 1 979,9 kWh. W miastach wynosi ono 1 741,8 kWh, a na obszarach wiejskich 2 452,9 kWh. To mniej od poziomów cen gwarantowanych, które proponuje rząd w Tarczy Solidarnościowej.

Jak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w raporcie „Gospodarka energetyczna i gazownictwo w 2021 r.” w ubiegłym roku – wzrosło zużycie energii elektrycznej. Pozornie nieznacznie, bo (w porównaniu do 2020 r.) o zaledwie 0,4%, ale w obecnych realiach, gdy znaczenie ma niemalże każda kilowatogodzina, jest to istotna zmiana. A łącznie zużyto w gospodarstwach domowych na terenie całego kraju aż 31.647,1 GW.

Odnotowano również wzrost liczby odbiorców, czyli gospodarstw domowych, korzystających ze źródeł energii – w tym przypadku o 1,2%.

Analitycy GUS zwracają uwagę na jeszcze jedną okoliczność. O ile w 2021 r. ogólne zużycie energii elektrycznej w polskich gospodarstwach domowych Polsce nieco wzrosło, to w przeliczeniu na jednego odbiorcę spadło o 0,8% i wyniosło 1.979,9 kWh.

Szczególnie istotne różnice w ilości wykorzystywanej energii elektrycznej obserwowane są w zależności od miejsca zamieszkania danej osoby.
W miastach średnie zużycie na jednego odbiorcę wyniosło 1.741,8 kWh, co przyniosło spadek o 0,6%. Natomiast na terenach wiejskich średnie zużycie było znacznie wyższe, bo na poziomie 2.452,9 kWh, ale równocześnie zmniejszyło się aż o 1,3%.

Warto zaznaczyć, iż zarówno w miastach, jak i na wsi, wzrosło grono odbiorców energii elektrycznej.

W jakich regionach Polski zużywa się najwięcej energii elektrycznej w przeliczeniu na jednego mieszkańca? GUS opracował taką informację z uwzględnieniem poszczególnych województw.
Choć mogłoby się wydawać, że pod względem zużycia prądu dominują regiony z największymi aglomeracjami miejskimi, w których przebywają setki tysięcy osób, to jednak najwyższa średnia notowana jest na wiejskich terenach Podlasia. To niekwestionowany lider. Zużycie w gospodarstwach domowych powyżej tysiąca kWh na jednego mieszkańca stwierdzono jeszcze jedynie w regionach wiejskich Dolnego Śląska.

Zresztą w większości województw to właśnie na wsiach stwierdzono większe zużycie, niż w miastach. Z tej zależności „wyłamuje się” jedynie Małopolska, Podkarpacie oraz województwo świętokrzyskie.

Zarówno wielkość zużycia prądu, jak i wysokość naszych rachunków w znacznej mierze zależą od codziennych zachowań każdego z nas. Chcąc zmniejszyć rachunki, musimy podjąć kroki w celu oszczędzania energii elektrycznej. W jaki sposób najlepiej to zrobić? Warto zapoznać się z poradnikami przygotowanymi przez Polski Komitet Energii Elektrycznej, które można znaleźć w zakładce:

https://liczysieenergia.pl/jak-zmniejszyc-rachunek