Artykuł

Grupa Energa podsumowała 2022 r. Wyprodukowano 4,5 TWh energii elektrycznej

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Na inwestycje przeznaczono łącznie 3,3 mld zł (wzrost o 55%); wyprodukowano 4,5 TWh energii elektrycznej, a odnawialne źródła energii – farmy wiatrowe, fotowoltaika, elektrownie wodne – odpowiadały za 30% tej produkcji. To kluczowe informacje z raportu o działalności Grupy Energa w 2022 roku.

„Mamy za sobą wymagający rok, który mimo wyzwań zakończyliśmy pomyślnie. Grupa Energa utrzymała swoją stabilną pozycję na polskim rynku energetycznym, budowaną w ramach Grupy ORLEN. Wzmacniamy sektor OZE, rozwijamy też niskoemisyjne moce niezbędne dla zbilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w przejściowym okresie transformacji. Dzięki solidnym wynikom finansowym, jakie osiągnęliśmy w 2022 roku, możemy mieć pewność, że strategiczne inwestycje, których budowy się podjęliśmy, będą realizowane zgodnie z planem” – podkreśliła Zofia Paryła, prezes zarządu Energi SA.

Jak przypomniała spółka, agencja ratingowa Fitch Ratings w 2022 roku podwyższyła rating Energi do poziomu BBB+ z perspektywą stabilną, podkreślając znaczenie Grupy Energa jako kluczowego elementu dla realizacji strategii ORLEN2030 w zakresie transformacji energetycznej. Natomiast agencja ratingowa Moody’s potwierdziła długoterminową ocenę ratingową w walucie krajowej dla Energi na poziomie „Baa2”.
Energa po raz kolejny uzyskała rekordowy wynik w ratingu ESG. Za ten wynik odpowiada wysoka nota obszaru środowiskowego. Badanie przeprowadziła agencja Moody’s ESG Solutions.

„Aktywa wytwórcze Grupy Energa wyprodukowały w 2022 roku 4,5 TWh energii elektrycznej, z czego 1,3 TWh pochodziło z OZE. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom w nowe moce wytwórcze i korzystnym warunkom pogodowym w ujęciu całorocznym wzrosła produkcja z farm wiatrowych – o 5% r/r. Energetyka wiatrowa odpowiadała za 36% energii wyprodukowanej przez źródła odnawialne Grupy, natomiast 56% pochodziło z elektrowni wodnych. Nastąpił wyraźny wzrost produkcji w silnie rozwijanym obszarze fotowoltaiki – farmy PV jeszcze w 2021 roku wyprodukowały ok. 5 GWh energii, podczas gdy  w 2022 roku było to już ok. 26 GWh” – podała spółka.

Natomiast całoroczne nakłady inwestycyjne Grupy Energa w 2022 roku wyniosły 3,3 mld zł (+55% r/r). Tradycyjnie największa ich część, bo ok. 51%, przeznaczone zostało na inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucja. Dzięki temu w ciągu całego roku zbudowano i zmodernizowano ok. 2,8 tys. km sieci dystrybucyjnych, które na koniec roku łącznie liczyły już 195 tys. km długości. Przyłączono też 72 tys. nowych odbiorców oraz źródła odnawialne o mocy ok. 1,2 GW.

Grupa Energa również systematycznie realizuje projekty źródeł zarówno zeroemisyjnych, jak też niskoemisyjnych. Finalizowane były prace nad dwiema dużymi farmami fotowoltaicznymi – PV Gryf oraz PV Wielbark, które uruchomiono z pełną mocą już w 2023 roku.
„Projekt farmy fotowoltaicznej PV Mitra przekroczył kamień milowy, uzyskawszy pozwolenie na budowę” – podkreśla Grupa Energa. – „Energa Green Development, spółka zależna Energi SA, odpowiedzialna w Grupie ORLEN za rozwój potencjału lądowych źródeł odnawialnych, systematycznie rozbudowuje też swój portfel projektowy o nowe instalacje – obecnie składają się na niego projekty o łącznej mocy ok. 550 MW, na różnych etapach zaawansowania”.

Więcej informacji z raportu o działalności Grupy Energa w 2022 r. można znaleźć tutaj