Artykuł

Fotowoltaika na blokowisku? – coraz popularniejsza. Propozycja Agencji Rynku Energii

Ceny energii

Autor: PKEE

Agencja Rynku Energii zaprasza do współpracy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zainteresowane inwestowaniem w instalację OZE oraz możliwością pozyskania w tym celu zewnętrznych źródeł finansowania.

„Obecnie zamrożone ceny energii elektrycznej będą obowiązywać tylko do końca czerwca 2024 roku. Dodatkowo, w przypadku przekroczenia limitu zużycia (od 1,5 MWh do 2 MWh w zależności od rodzaju gospodarstwa domowego) cena zakupionej energii elektrycznej wzrasta do 693 zł/MWh. Niestety forma ochrony odbiorców energii elektrycznej przed powrotem do wysokich cen w drugiej połowie bieżącego roku wciąż jeszcze nie została sprecyzowana” – przypomina Agencji Rynku Energii.

Równocześnie zwraca uwagę, że jednym ze sposobów na zmniejszenie rachunku za energię elektryczną jest jej oszczędzanie i świadome zarządzanie energią oraz inwestycja w instalację produkującą energię na własny użytek, np. fotowoltaikę.
ARE przyznaje, że do niedawna prosumenci byli kojarzeni głównie z osobami mieszkającymi w domach jednorodzinnych. To się jednak zmienia.

„Wraz z nowelizacją prawa, mieszkańcy wielokondygnacyjnych budynków otrzymali podobną możliwość. Coraz więcej spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych decyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach bloków mieszkalnych”czytamy w komunikacie.

Pomagają w tym, wprowadzone w 2023 roku, rozwiązania proinwestycyjne:
* Prosument lokatorski wprowadza opcję zmiany formy wynagrodzenia. Pozwala to na bezpośrednie wykorzystanie 100% zgromadzonych środków pieniężnych, z tytułu sprzedaży nadwyżki produkcji, nie tylko na zakup energii elektrycznej, ale też na obniżenie opłat związanych z administracją, funduszem remontowym, ciepłem czy wywozem śmieci. Warto zaznaczyć, że autokonsumpcja energii elektrycznej dotyczy jedynie zużycia energii w części wspólnej.
* Grant OZE jest przeznaczony na refinansowanie kosztów inwestycji (50 proc. kosztów netto przedsięwzięcia) polegającej na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii i przysługuje m.in. wspólnotom oraz spółdzielniom mieszkaniowym. Wniosek o przyznanie grantu OZE można składać w Banku Gospodarstwa Krajowego od 1 lutego 2023 r. do 30 czerwca 2026 roku.

Więcej informacji na stronie https://www.bgk.pl/krajowy-plan-odbudowy/grant-oze

Dlatego Agencja Rynku Energii zaprasza do współpracy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zainteresowane inwestowaniem w instalację OZE oraz możliwością pozyskania w tym celu zewnętrznych źródeł finansowania.

„Oferujemy wsparcie doradcze w zakresie prowadzenia spraw związanych z gospodarką energetyczną budynków, należących do zasobów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych” – podkreślono. – „W zakres usługi będzie wchodzić w szczególności wykonanie analizy opłacalności inwestycji w fotowoltaikę na dachach budynków wielolokalowych i użytkowych, która pozwoli odpowiedzieć na pytanie o zasadność inwestowania w daną technologię, w konkretnym wariancie technologicznym oraz w konkretnej lokalizacji, z ewentualnym wykorzystaniem magazynów energii”.

Jak zapewniono, przygotowana przez specjalistów ARE analiza, stanowić będzie dokumentację projektową, gotową do przedstawienia w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu uzyskania finansowania przedsięwzięcia OZE.