Artykuł

Energetyczny audyt przedsiębiorstw. Kto ma obowiązek, dlaczego i w czym pomoże?

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Eksperci TAURONA przypominają, że zgodnie z unijną dyrektywą część firm jest zobowiązana do wykonania audytu energetycznego. „Warto wdrożyć rozwiązania proefektywnościowe, które potrafią wygenerować dla firmy redukcję zużycia energii nawet o 30 procent” – tłumaczy Tomasz Lender, wiceprezes TAURON Sprzedaż.

Skąd się wziął ten temat i kogo dotyczy? Zgodnie z nowymi unijnymi przepisami w zakresie efektywności energetycznej, przedsiębiorstwa, których średni wolumen zużytej energii w ciągu ostatnich trzech lat przekroczył 2.778 MWh będą zobowiązane do przeprowadzenia audytu energetycznego.
Natomiast przedsiębiorcy zużywający powyżej 23 611 MWh średniorocznie w okresie ostatnich trzech lat, będą zobowiązani do posiadania i utrzymania Systemu Zarządzania Energią.

„To krok mający na celu zwiększenie świadomości i zaangażowania przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonej konsumpcji energii. Audyty energetyczne mają pomóc przedsiębiorcom zidentyfikować obszary, w których mogą wprowadzić usprawnienia, przyczyniając się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i jednocześnie generując potencjalne oszczędności” – wyjaśnia w komunikacie TAURON.

Podkreślono, że te regulacje obejmują wszelkie rodzaje energii, co oznacza, że przedsiębiorstwa będą zobowiązane do oceny swojego zużycia energii zarówno elektrycznej, cieplnej oraz zakumulowanej w pozostałych nośnikach w tym w transporcie.

Czy się opłaci?
„Poprawa efektywności energetycznej przekłada się realnie na niższe koszty prowadzenia działalności, co pozwala firmie stać się bardziej konkurencyjną. Firma efektywna energetycznie jest też mniej emisyjna i tym samym ogranicza negatywny wpływ na środowisko naturalne. Warto więc przeprowadzić audyt energetyczny i wdrożyć rozwiązania proefektywnościowe, które potrafią wygenerować dla firmy redukcję zużycia energii nawet o 30 procent”zapewnia Tomasz Lender, wiceprezes TAURON Sprzedaż.

Jak tłumaczą eksperci, audyt energetyczny to inaczej przegląd i ocena bieżącego zużycia energii w firmie. Może dotyczyć całego przedsiębiorstwa. Obejmuje wtedy obiekty, procesy technologiczne lub produkcyjne, konkretne urządzenia i instalacje. Może też badać jedno przedsięwzięcie, które ma służyć poprawie efektywności energetycznej.

„Audyt energetyczny powinien być pierwszym krokiem w kierunku efektywnego zużycia energii przez każdą firmę” – podkreśla prezes Lender. I tłumaczy:

„Rozwiązania oszczędnościowe dobierane są każdorazowo indywidualnie dla firmy. Przykładowo, po przeprowadzeniu audytu i wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań, takich jak odzysk ciepła z agregatów wody lodowej, jeden z naszych klientów zredukował zużycie energii o prawie 800 MWh w ciągu roku, a inny zmniejszył zapotrzebowanie na energię o ponad 500 MWh, dzięki odzyskowi ciepła ze sprężarek”.

Więcej informacji o audytach w poradniku ekspertów TAURONA na stronie biznes.tauron.pl/ebook