Artykuł

Energa Obrót obejmuje swoich klientów zasadami Tarczy Solidarnościowej

Ceny energii

„Szczególną ochroną zostały objęte rodziny wielodzietne i gospodarstwa domowe, w których członkiem rodziny jest osoba z niepełnosprawnościami” – podkreśla Energa Obrót, która stosuje postanowienia przewidziane w Tarczy Solidarnościowej i ustawie o cenach maksymalnych.

Jak przypomina spółka, klientów, którzy korzystają z grupy taryfowej G w odpowiednim zakresie, automatycznie obejmie zamrożenie cen energii elektrycznej lub stawek opłat dystrybucyjnych na poziomie z 2022 roku do limitu 2000 kWh.
„W przypadku gospodarstw domowych wymagających szczególnego wsparcia, wprowadzone zostały podwyższone limity zużycia rocznego. Mogą z nich skorzystać gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnościami – limit 2600 kWh, z Kartą Dużej Rodziny oraz wskazani rolnicy – limit 3000 kWh, a także posiadacze altan na terenie rodzinnych ogrodów działkowych – limit 250 kWh na działkę” – stwierdzono w komunikacie.

Poza tym odbiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy, czyli 18 października 2022 roku, byli uprawnieni do podwyższonego limitu zużycia lub nabędą prawo do tego limitu do 31 grudnia 2022 roku, mają czas na złożenie oświadczenia do 30 czerwca 2023 roku. Klienci, którzy spełnią przesłanki do skorzystania z podwyższonego limitu zużycia w trakcie 2023 roku, powinni niezwłocznie złożyć oświadczenie – nie później niż w terminie 30 dni od dnia spełnienia tych przesłanek.

A jeśli limit przekroczono?

W przypadku przekroczenia limitów, wskazani w ustawie odbiorcy, którzy korzystają z grupy taryfowej G, zostaną objęci ochroną w ramach ceny maksymalnej.
Wówczas za zużycie ponad przysługujące cena wyniesie nie więcej niż 693 zł netto/MWh.

Nie tylko gospodarstwa domowe

„W ramach ustawy o cenach maksymalnych zabezpieczono również wskazane w tej ustawie firmy i podmioty publiczne. Wprowadzono m.in. obowiązkowe stosowanie ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, która wynosi 785 zł netto/MWh” – przypomina Energa Obrót.

Dla zastosowania ceny maksymalnej tacy odbiorcy uprawnieni muszą złożyć oświadczenie. Dla tych co złożyli je do 30 listopada 2022 roku cena maksymalna zostanie uwzględniona w rozliczeniach już od 1 grudnia 2022 roku. Natomiast złożenie oświadczenia po tym terminie będzie skutkowało zastosowaniem ceny maksymalnej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Upust dla oszczędnych

Dla części odbiorców oszczędność energii będzie dodatkowo premiowana, w formie upustu w 2024 roku:
upust dla odbiorcy w grupie taryfowej G – warunki jego uzyskania znajdziesz tutaj:

https://www.energa.pl/dom/moje-zuzycie-pradu.html

upust dla odbiorcy będącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą – szczegóły tutaj:
https://www.energa.pl/mala-firma/ceny-maksymalne.html