Artykuł

Enea zawarła umowę wartą miliard – środki zostaną przeznaczone na inwestycje w OZE

pieniądze

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

pieniądze

Umowę kredytu odnawialnego w maksymalnej kwocie 1 mld zł Enea podpisała z Bankiem Pekao S.A. oraz PKO Bankiem Polskim. Całość środków zostanie przeznaczona na inwestycje w jednostki wytwórcze wykorzystujące odnawialne źródła energii.

„Nadrzędnym celem Grupy Enea jest osiągnięcie neutralności klimatycznej poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii. Moc zainstalowana w OZE będzie rosła dzięki akwizycjom, rozwojowi własnych projektów, a także projektów realizowanych przy współudziale partnerów biznesowych. Cele te zostały określone w Strategii Rozwoju Grupy Enea do 2030 r. z perspektywą 2040 r. podkreśliła w komunikacie spółka.

Enea będzie mogła przeznaczyć pozyskane środki na finansowanie i refinansowanie nakładów poniesionych w związku z nabyciem, rozwojem, rozbudową, finansowaniem, budową, modernizacją, konserwacją lub oddaniem do eksploatacji jednostek wytwórczych wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej źródła odnawialne.
Kredyt nie zostanie przeznaczony na sfinansowanie budowy, nabycia ani rozbudowy elektrowni opalanych węglem kamiennym lub innej działalności związanej z tym surowcem.

„Wysokość oprocentowania pozyskanego finansowania zależna będzie od realizacji wskaźników zrównoważonego rozwoju, tj. wskaźnika redukcji emisji CO2 oraz wskaźnika zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej Grupy Enea” – poinformowała spółka.