Artykuł

Enea realizuje strategię rozwoju. Poznaliśmy wyniki finansowe i operacyjne po trzech kwartałach 2023 roku

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

„Odpowiedzialnie zmierzamy w kierunku zielonej zmiany Enei, by móc skutecznie pozyskiwać finansowanie na inwestycje w nowe źródła OZE. Zgodnie z zapowiedziami, dynamicznie zwiększamy nasz potencjał wytwórczy w odnawialnych źródłach energii” – zapewnia Paweł Majewski, prezes Enea S.A.

Grupa Enea podsumowała wyniki finansowe i operacyjne po trzech kwartałach 2023 roku, a w komunikacie wskazano na kluczowe dane:

• W trzech kwartałach 2023 r. Grupa Enea wypracowała wyższą r/r EBITDA, która wyniosła prawie 3,4 mld zł.
• Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 662,3 mln zł.
• O 10% r/r wzrosła produkcja energii ze źródeł odnawialnych.
• Grupa angażuje się w projekty, których celem jest zeroemisyjność sektora. Na koniec trzeciego kwartału 2023 r. całkowita moc zainstalowana w OZE w Grupie Enea wynosi 499 MW.

„Po trzech kwartałach 2023 r. Grupa Enea wypracowała blisko 66% r/r wzrostu wartości EBITDA. Największy udział w EBITDA Grupy miał obszar wytwarzania – 1,74 mld zł, wzrost r/r o 1,46 mld zł. Wzrost EBITDA odnotował także obszar dystrybucji”wylicza prezes Majewski.

Podkreślając równocześnie:
„Odpowiedzialnie zmierzamy w kierunku zielonej zmiany Enei, by móc skutecznie pozyskiwać finansowanie na inwestycje w nowe źródła OZE. Zgodnie z zapowiedziami, dynamicznie zwiększamy nasz potencjał wytwórczy w odnawialnych źródłach energii, a dowodem na nasze zaangażowanie i efektem pracy jest wzrost nowych mocy OZE. Tylko w samym trzecim kwartale 2023 r. moc zainstalowana w OZE w naszej Grupie wzrosła o 50 MW”.

„Przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o blisko 58% i wyniosły prawie 36 mld zł. Jednocześnie, zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 662,3 mln zł i był niższy r/r o 27%” – informuje spółka.

Zwrócono uwagę, że od stycznia do końca września 2023 r. Grupa Enea przeznaczyła ponad 2,3 mld zł na inwestycje, najwięcej w obszarze dystrybucji, które m.in. obejmują modernizację i budowę infrastruktury sieciowej (linie wysokiego, średniego i niskiego napięcia, stacje elektroenergetyczne).

„Inwestycje te wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne, poprawiają niezawodność i jakość dostaw energii elektrycznej, automatyzację sieci oraz zmieniają struktury sieci SN z napowietrznej na kablową, a przede wszystkim zwiększają potencjał przyłączeń nowych źródeł OZE” – podkreśla Enea.
W omawianym okresie Grupa Enea wytworzyła 16 TWh energii elektrycznej, notując spadek wolumenu produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych, centralnie sterowanych, a także wzrost produkcji z OZE. Równocześnie wytworzyła ponad 1,6 TWh energii elektrycznej z OZE, to wzrost r/r o 10%. Spadła sprzedaż ciepła (o 8%), która wyniosła 4,5 PJ (petadżuli).

Długa jest lista przeprowadzonych inwestycji.
„W ostatnim czasie do aktywów OZE Grupy Enea zostały włączone farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 50 MW. Są to: zlokalizowana w okolicach Kleczewa (woj. wielkopolskie) PV Genowefa o mocy 35 MW, farma w Tarnowie (woj. dolnośląskie) o mocy 10 MW oraz Tykocinie (woj. podlaskie) o mocy 2 MW, a także PV Krzęcin 1, 2 i 7 (woj. zachodniopomorskie), która składa się z trzech instalacji o mocy 1 MW każda. Ponadto, rozpoczęto prace przy budowie farmy fotowoltaicznej Dygowo I (woj. zachodniopomorskie) oraz podpisano umowę na wykonanie farmy fotowoltaicznej Jastrowie II (woj. wielkopolskie). Kolejne 19,8 MW w potencjale wytwórczym OZE Grupy Enea będzie pochodzić z Farmy Wiatrowej Bejsce (woj. świętokrzyskie), która jest w trakcie budowy, a pracę rozpocznie w 2025 r.” – czytamy w komunikacie.

Prezes Majewski podkreśla:
„Odchodzenie od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych, poprzez wydzielenie tych aktywów z Grupy oraz rozbudowa potencjału wytwarzania ze źródeł OZE to priorytetowe założenia naszej strategii, które konsekwentnie realizujemy. Obok nich, istotnym elementem transformacji sektora jest rozwój oraz modernizacja sieci dystrybucyjnej, która musi być gotowa na przyłączanie kolejnych źródeł OZE i zarządzanie jej dwukierunkowym przepływem. W ciągu trzech kwartałów tego roku na inwestycje w tym obszarze przeznaczyliśmy 1,1 mld zł, a do końca roku będzie to łącznie nawet 1,7 mld zł. Do 2042 r. chcemy przeznaczyć na inwestycje, w tym w OZE i rozwój sieci, ponad 68 mld zł”.

Więcej informacji o wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Enea można przeczytać TUTAJ
https://media.enea.pl/pr/824471/wzrost-potencjalu-wytwarzania-w-odnawialnych-zrodlach-energii-grupa-enea-podsumowuje-wyniki-finansowe-i-operacyjne-po-trzech-kwartalach-2023-roku