Artykuł

Elektrownia jądrowa w Pątnowie. Ważny wniosek złożony przez PGE PAK Energia Jądrowa

Badania

Autor: PKEE

„To krok naprzód w realizacji jednej z kluczowych z punktu widzenia Grupy PGE inwestycji” – stwierdził prezes Wojciech Dąbrowski. Chodzi o wniosek ws. wydania decyzji zasadniczej dotyczącej budowy elektrowni jądrowej w Koninie-Pątnowie, który został złożony przez PGE PAK Energia Jądrowa.

„Idziemy po bezpieczną, czystą energię. Po niezależność. Zgodnie z planem i zapowiedziami” – napisał minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który przypomniał, że druga elektrownia jądrowa w Polsce powstaje we współpracy z koreańskim koncernem KHNP.

Zgodnie z informacją przekazaną przez PGE PAK Energia Jądrowa wniosek trafił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

„Złożenie wniosku o decyzję zasadniczą to jest pierwszy, ważny formalny krok w uzyskiwaniu dalszych pozwoleń i zgód środowiskowych. To pozwoli nam też na rozpoczęcie kompleksowych badań, które będą dla nas niezbędne w całym procesie inwestycyjnym” – poinformował prezes PGE PAK Energia Jądrowa Jakub Rybicki. – „Rozpoczynamy proces inwestycyjny pod względem administracyjno-prawnym”.

Elektrownia jądrowa ma powstać do 2035 roku i zgodnie z planem zaspokoi 12 proc. obecnego zapotrzebowania Polski na energię.

„Już się szykujemy do badań lokalizacyjnych i środowiskowych, które potwierdzą to, że możemy posadowić elektrownię w rejonie Pątnów-Konin. Następnie pozwolenie budowlane, wbicie łopaty i próba budowy tego przedsięwzięcia, żeby elektrownia mogła funkcjonować od 2035 r.” – tłumaczył wiceprezes PGE PAK Energia Jądrowa Maciej Stec, który liczy, że decyzja zasadnicza zostanie wydana przez MKiŚ wcześniej niż w ciągu 90 dni.

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski podkreślił, że złożony wniosek „to krok naprzód w realizacji jednej z kluczowych z punktu widzenia Grupy PGE inwestycji”, a to potwierdza, że „przebiega ona zgodnie z planem”.

„Poprzez powołaną w tym celu spółkę PGE PAK Energia Jądrowa, utrzymujemy szybkie tempo realizacji prac, dbając o dotrzymanie zakładanego harmonogramu budowy i uruchomienia elektrowni jądrowej w Koninie-Pątnowie”

– zapewnił prezes Dąbrowski.