Artykuł

Dobra wiadomość dla producentów energii z OZE

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przedstawiła projekt nowelizacji, w którym pojawiły m.in. zmiany ważne dla producentów energii elektrycznej z OZE.

Projekt przygotowany został przez Ministerstwo Finansów i wprawdzie dotyczy przede wszystkim zmian w ustawie o podatku akcyzowym, ale znowelizowane zostaną także inne przepisy.
„Nowe rozwiązania ograniczą obowiązki administracyjne i ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej” – podkreślono w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pojawią się chociażby nowości istotne dla przedsiębiorców działających w branży energetycznej.

„Wprowadzone zostaną uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE). Ograniczone zostaną obowiązki administracyjne dla podmiotów, które zużywają energię elektryczną objętą zwolnieniem od akcyzy, wyprodukowaną w generatorach o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW” – wyjaśniono.
Rozwiązanie to będzie dotyczyć także jednostek samorządu terytorialnego.

Nowe przepisy mają wejść w życie już od 1 stycznia 2023 r.