Artykuł

Deklaracja ministra Sasina: rząd planuje przedłużyć „zamrożenie” cen prądu na kolejny rok

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Od kilku dni toczy się dyskusja, czy w przyszłym roku ceny prądu nadal będą „zamrożone”. Dlatego tak ważna jest deklaracja szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych. „Rząd planuje złożyć projekt ustawy przedłużającej Tarczę Solidarnościową w jej obecnym kształcie na kolejny rok” – stwierdził minister Jacek Sasin.

„Nie możemy pozwolić, by gospodarstwa domowe po nowym roku nie były chronione przed wysokimi cenami energii elektrycznej. W związku z tym rząd planuje złożyć projekt ustawy przedłużającej Tarczę Solidarnościową w jej obecnym kształcie na kolejny rok” – zapewnił Jacek Sasin, szef Ministerstwa Aktywów Państwowych.

„Spółki energetyczne złożyły wnioski o nowe taryfy dla gospodarstw domowych na rok 2024 r. w oparciu o wysokość realnie ponoszonych i precyzyjnie skalkulowanych kosztów. Ostateczne ustalenie taryf to kompetencja Prezesa URE, ale już widać, że konieczne jest wprowadzenie mechanizmu osłony obywateli przed wzrostem cen w 2024 r.” – dodał Sasin.

„Czy w przyszłym roku prąd będzie droższy?”. Rozmowa z M. Maciejowskim

Jak podkreśla MAP, obecnie Polacy korzystają z jednych z najniższych cen prądu w Europie, dzięki wprowadzonej przez rząd Zjednoczonej Prawicy, w grudniu 2022 r. Tarczy Solidarnościowej.

Zgodnie z jej zapisami, dla gospodarstw domowych w Polsce, ceny za energię elektryczną pozostały na poziomie korzystnych stawek z 2022 r. do określonego limitu zużycia:
• 3000 kWh dla wszystkich gospodarstw domowych,
• 3600 kWh dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami,
• 4000 kWh dla rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny.

Spółki energetyczne zgodnie z wymogami prawa, jak co roku, złożyły do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o zatwierdzenie taryf dla gospodarstw domowych (tzw. „taryfa G”) na kolejny rok. Przedsiębiorstwa obrotu energią, które wnioskują do prezesa URE o zatwierdzenie taryf na kolejny rok kalendarzowy, opierają ich wysokość na realnie ponoszonych i precyzyjnie skalkulowanych kosztach, w tym zakupu energii elektrycznej. Są one ściśle uzależnione od hurtowego rynku energii, który funkcjonuje w ramach przepisów określonych w krajowym i unijnym prawie.

Aby chronić polskie rodziny przed kryzysem energetycznym rząd Zjednoczonej Prawicy zastosował większość rozwiązań spośród przewidzianych przez europejskie prawo, mających na celu zredukowanie cen dla odbiorców energii elektrycznej.

Od końca 2021 roku do początku 2023 roku w Polsce zastosowano:

• Obniżony podatek energetyczny / VAT:
W 2022 roku w Polsce obowiązywała obniżona stawka podatku VAT z 23% do 5% oraz zawieszono pobieranie akcyzy za energię elektryczną dla gospodarstw domowych oraz zmniejszono akcyzę dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe.

• Regulacja cen detalicznych energii:
W 2023 roku ceny energii dla gospodarstw domowych zostały zamrożone na poziomie z 2022 roku (do określonego limitu zużycia), a dla MŚP, samorządów i odbiorców wrażliwych wyznaczono cenę maksymalną, której sprzedawca nie może przekroczyć, na poziomie 785 zł/MWh (od 1 października 2023 – 693 zł/MWh). Ciężar finansowania zamrożenia cen wzięły na siebie największe spółki energetyczne i budżet państwa.

• Wsparcie finansowe odbiorców wrażliwych
Zwiększone limity zużycia energii po preferencyjnej cenie dla rolników, dużych rodzin i rodzin z osobą z niepełnosprawnością, dodatek energetyczny w wysokości 1000-1500 zł dla gospodarstw domowych posiadających pompy ciepła, dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych wykorzystujących elektryczność jako źródło ogrzewania.