Artykuł

Czy Polacy wiedzą, ile zużywają prądu i ile będzie ich to kosztowało?

Badania

Autor: PKEE

Według danych GUS, przeciętne polskie gospodarstwo domowe zużywa rocznie średnio 2500 kWh prądu . Z kolei, jak wynika z badania przeprowadzonego w lipcu przez agencję YOTTA na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, aż 42% badanych deklaruje zużycie na poziomie 1000 do 2000 kWh, a co trzeci od 2000 do 3000 tys. kWh rocznie. Jak będą wyglądały ich rachunki za prąd w kontekście procedowanego podwyższenia limitów zamrożenia cen energii?

W badaniu przeprowadzonym przez agencję badawczą YOTTA ankietowani deklarują, że ich gospodarstwa domowe zużywają mniej prądu, niż wynika to z danych GUS. 16% z nich na pytanie: „czy wiesz, ile Twoje gospodarstwo domowe (rocznie) zużywa prądu” zadeklarowało, że poniżej 1000 kWh, 42% stwierdziło, że pomiędzy 1000 a 2000 kWh, natomiast niemal co trzeci badany twierdzi, że w jego domu zużywa się pomiędzy 2000 a 3000 kWh. Jedynie 13% wskazało, że zużywa powyżej 4000 kWh prądu rocznie. Dane GUS wskazują na średnie zużycie na poziomie 2500 kWh rocznie – warto jednak pamiętać, że w ramach tej średniej uwzględniane są nie tylko tradycyjne gospodarstwa domowe, ale również gospodarstwa rolne czy rodziny wielodzietne, u których pobór energii jest naturalnie wyższy.

Tym bardziej wszystkich powinien zainteresować fakt procedowanych właśnie zmian dotyczących podniesienia limitu zużycia energii po preferencyjnych cenach. Ustawa została przyjęta przez Senat z poprawkami i wraca pod obrady Sejmu. Zakłada ona zamrożenie stawek netto za prąd dla gospodarstw domowych na ubiegłorocznym poziomie. Dzięki zamrożeniu stawek netto obecnie wynoszą one ok. 10 eurocentów za kilowatogodzinę, czyli nieco ponad 40 groszy. Warto wspomnieć, że średnia cena kilowatogodziny na Starym Kontynencie wynosi 25 eurocentów, a są kraje – jak np. Czechy, Grecja, czy Irlandia – gdzie 1 kWh kosztuje nawet 40 eurocentów.

Przypomnijmy, że w 2022 r. przyjęto przepisy, w myśl których zamrożono do określonych limitów ceny energii elektrycznej na 2023 r. na poziomie z roku poprzedniego. Dokładnie wynosiły one: do 2000 kWh dla gospodarstw domowych, do 2600 kWh dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami oraz do 3000 kWh dla gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny i seniorów, którzy odchowali co najmniej troje dzieci oraz gospodarstw rolnych.

Nowe limity w procedowanej ustawie zostają zwiększone. W zależności od rodzaju gospodarstwa domowego wynosić będą od 3000 do 4000 kWh. Warto dodać, iż zużycie energii elektrycznej wynosi średnio ok. 2000 kWh rocznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego.

Gdyby nie Tarcza Solidarnościowa, średni rachunek za prąd wynosiłby w tym roku 5700 zł. Tymczasem dzięki nowym regulacjom, wyniesie on około 2700 zł, co oznacza, że statystyczne gospodarstwo domowe zaoszczędzi w tym roku ok. 3000 zł. Niektórzy oszczędzą jeszcze więcej. Specjalne limity przewidziano dla gospodarstw, w których zamieszkują osoby z niepełnosprawnościami oraz dla rolników. Oszczędzą oni w tym roku odpowiednio: 3600 i 4000 zł.

Jako Polski Komitet Energii Elektrycznej od długiego czasu edukujemy odbiorców energii nie tylko odnośnie tego, jak korzystać Tarczy Solidarnościowej, ale również jak optymalizować zużycie prądu w naszych gospodarstwach domowych. Dlatego w tym kontekście warto pamiętać, że rozwiązania rządowej Tarczy Solidarnościowej oferują dodatkowy rabat. Wystarczy, że w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszymy zużycie prądu o co najmniej 10 proc. Wówczas otrzymamy dodatkowy upust o wartości 10 proc. całego rachunku za energię elektryczną, który zostanie rozliczony w 2024 r. – mówi Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Czasami wystarczy niewielka zmiana codziennych nawyków lub wybór energooszczędnych urządzeń, by wyraźnie dostrzec zmianę wysokości rachunku. Wiele niezwykle prostych sposobów na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w naszych domach, można znaleźć na www.LiczySieEnergia.pl. Strona jest projektem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Jej głównym celem jest budowa i wzmacnianie świadomości na temat czynników kształtujących ceny prądu.